IPA Temel Haklar – Bülten 3

Birlikte Daha Güçlüyüz: Deprem Sonrası Dayanışma Çalışmalarımız

6 Şubat sabahı ülkemizin 11 ilini vuran deprem felaketi sonucunda maalesef 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti ve felaketten etkilenen vatandaşlarımızın sayısı 13 milyonu aştı.

Deprem felaketi sonrasında AB, uluslararası kuruluşlar ve AB üye devletleri dahil olmak üzere pek çok ülke, ülkemize destek olmak için dayanışma içindeydi. Depremden sonra, Türk ve yabancı arama kurtarma ekiplerinin olağanüstü çabalarına ve mucizevi kurtuluş hikayelerine şahit olduk.

AB Komisyonu ile AB Konseyi Dönem Başkanlığını yürüten İsveç tarafından 20 Mart 2023 tarihinde Brüksel’de Uluslararası Bağışçılar Konferansı düzenlendi. Bu konferansta hibeler ve krediler de dahil olmak üzere toplamda 6,05 milyar Avro bağış taahhüt edildi.

Ayrıca, 2014-2020 döneminde çeşitli sebeplerle kullanılmamış olan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-II) fonlarının tekrar ülkemizin kullanımına açılması kararlaştırıldı.

Depremde en çok etkilenenler, kadınlar ve çocuklardı. Bu kapsamda temel haklar alanında Lider Kurum olarak, kadın ve çocuklar için iki yeni proje tasarladık.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, UNICEF ve UN Women ile işbirliği içinde hazırladığımız projelerde, deprem bölgesinde kadınlara ve çocuklara sunulan hizmetlerin iyileştirilmesine odaklanıyoruz. Bu kapsamda kadın sığınma evlerinin yeniden inşası, güçlendirilmesi, tadilatı; çocuklar için sosyal hizmet altyapısının oluşturulması ve adli yardım için mobil ekiplerin kurulması gibi faaliyetleri planlıyoruz.

AB Türkiye Delegasyonu ile birlikte çalışarak projelerimizi ilerletmeye devam ediyoruz.

IPA Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi 1 Yaşında!

Lider Kurum olarak temel hakların korunmasını ve geliştirilmesini desteklemek üzere uyguladığımız projemizin 1. yılını başarıyla tamamladık. Paydaşlarımız arasında kurumsal eşgüdüm ile işbirliğini güçlendirerek, IPA Temel Haklar sektörünü daha etkin kılmak amacıyla hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Sektör Koordinasyon Platformumuzu Hayata Geçiriyoruz!

Projemizin en önemli çıktısı olan Temel Haklar Sektör Koordinasyon Platformu kapsamındaki tematik toplantılarımıza başladık. Projemizde belirlediğimiz 10 tematik alandan 8’inde toplantılarımızı gerçekleştirdik.

Kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar ve ilgili STK’ların katıldığı toplantılarda, ele aldığımız tematik alandaki öncelikler ile güncel gelişmeler hakkında bilgi paylaşımında bulunduk; önceliklere yönelik kurumsal kapasite ihtiyaçlarını ve işbirliği fırsatlarını ele aldık. Aynı zamanda ilgili tematik alanı güçlendirmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen proje fikirlerini tartıştık.

Temel haklar alanında geniş katılımlı şekilde düzenlenen toplantılarımızda, şimdiye kadar, temel haklara ilişkin farklı başlıklarda, 19 paydaş kurumdan 213 kişiyle istişare olanağına kavuştuk.

Gerçekleştirilen tematik toplantılarımız: 

 • Kadın Hakları | 13 Ocak 2023
 • İfade ve Bilgi Edinme Özgürlüğü | 27 Ocak 2023
 • Çocuk Hakları | 3 Şubat 2023
 • Engelli Hakları | 16 Mart 2023
 • Ayrımcılıkla Mücadele ve İnsan Haklarının Kurumsallaşması | 31 Mart 2023
 • İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesi | 4 Nisan 2023
 • Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü | 7 Nisan 2023

Dijital Haklar ve Yatay Konular başlıklarındaki tematik toplantılarımızı da sonbahar döneminde tamamlayarak, büyük ölçekli Sektör Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştireceğiz.

İkinci Çalışma Ziyaretimizi Gerçekleştirdik!

Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi kapsamındaki Litvanya/Vilnius çalışma ziyareti, AB Başkanlığı eşgüdümünde 1-4 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlendi. Ziyarette insan hakları alanında görev yapan 6 kurumdan 12 temsilci yer aldı.

Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü’nün (EIGE) yetki alanı, ülkemizin EIGE’nın yayımladığı Cinsiyet Eşitliği Endeksine dahil olmasına yönelik çalışmalar ile olası işbirliği alanlarının ele alındığı ziyaret kapsamında, Litvanya Fırsat Eşitliği Ombudsmanlığı, İçişleri, Sosyal Güvenlik ve Çalışma ile Adalet Bakanlıkları ile bir araya gelindi. Ayrıca, Vilnius Büyükelçiliğimize de nezaket ziyareti gerçekleştirildi.

Ziyaret sonrasında, Vilnius’ta görüşülen kurumlarla hedeflenen işbirliklerine başlanıldı. EIGE ile karşılıklı olarak temas noktaları belirlendi; Ajans’ın yayımladığı Cinsiyet Eşitliği Endeksine katılımına ilişkin TÜİK tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi; aday ve potansiyel aday ülkelere yönelik 31 Mayıs tarihindeki Cinsiyet Eşitliği ve Yeşil Mutabakat temalı 15. Bölgesel Koordinasyon Toplantısına katılım sağlandı, yatay konular başlıklı tematik eğitime EIGE temsilcisi katkı verdi.

Yargı ve Kolluk Mensuplarına Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Çalıştayı Yapıldı

Kişisel Verilerin Korunması Çalıştayı, Europol Veri Koruma Birimi Başkanı Daniel Drewer’ın katılımıyla 16 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Yargı ve kolluk kuvvetlerimizin yer aldığı eğitimde uygulamaya yönelik çalışmalar yapıldı.

Çalıştayda kolluk kuvvetleri ve yargı mensupları tarafından kişisel verilerin işlenmesinde takip edilecek usuller, kişisel verilerin korunmasına yönelik alınabilecek teknik ve idari önlemler, kolluk ve yargıda çalışan veri koruma görevlilerinin rolü başlıklarında bilgi verildi.

Tematik Eğitimlerimiz Tamamlandı!

10 Tematik Eğitimle 1000 Kişiye Ulaştık!

Kamu kurumlarının temel haklar alanındaki AB müktesebatına ilişkin kapasitesini güçlendiriyoruz. 10 farklı tematik alandaki eğitimlerimizde 666 kadın, 411 erkek olmak üzere 1077 kişiye ulaştık.

İki aşamalı olarak gerçekleşen eğitimlerimizin ilk aşamasında, ilgili temadaki AB müktesebatı, Avrupa Konseyi standartları ve AB üye devletlerindeki iyi uygulamalara dair bilgi verilirken, AB strateji ve politika belgeleri ile Avrupa Konseyi, BM gibi uluslararası kuruluşların çalışmaları da ele alınıyor.

Eğitimlerin ikinci aşamasında ise ihtiyaçlar tartışılıyor ve belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda projeler geliştiriliyor. Katılımcılara proje tasarımı hakkında bilgi verilerek, IPA sürecinin en temel gereksinimi hakkında deneyim kazandırılıyor.

Tematik Eğitimlerimiz:

 • İfade ve Bilgi Edinme Özgürlüğü Tematik Eğitimi
 • Kadın Hakları Tematik Eğitimi
 • Çocuk Hakları Tematik Eğitimi
 • Ayrımcılıkla Mücadele Tematik Eğitimi
 • İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesi Tematik Eğitimi
 • Engelli Hakları Tematik Eğitimi
 • İnsan Haklarının Kurumsallaşması Tematik Eğitimi
 • Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü Tematik Eğitimi
 • Dijital Haklar Tematik Eğitimi
 • Yatay Konular Tematik Eğitim

Temel Haklarda Yatay Konuları Ele Aldık!

Temel Haklar Projesinin kapasite güçlendirme çalışmaları kapsamında “Yatay Konular Tematik Eğitimi” paydaş kurumların katılımıyla 6-8 Haziran tarihleri arasında 5 oturum halinde gerçekleştirildi. Eğitimde, çevre ve iklim değişikliği, iş dünyası ve insan hakları, sivil toplum ve hak temelli yaklaşım, temel haklar bağlamında afet risk azaltımı, cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesi konuları ele alındı. Eğitime 23 farklı paydaş kurumdan 99 kadın ve 54 erkek olmak üzere 153 kişi katıldı.

Oturumlarda uluslararası kuruluşlar ve AB Ajansları da yer aldı. Avrupa Konseyi ve AİHM temsilcileri “Çevre ve İklim Değişikliği”, “İş Dünyası ve İnsan Hakları” ile “Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi” oturumlarına katılım sağlayarak, bu alanlardaki Avrupa Konseyi standartları ve AİHM içtihadı hakkında bilgi verdi. Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü (EIGE), “Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi” oturumuna katılım sağlayarak EIGE’nın faaliyet alanıyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Eğitimin ilk oturumunda, Çevre ve İklim Değişikliği konusunda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hukukçularından Natalia Kobylarz ve Av. Dr. Fevzi Özlüer; ikinci oturumda İş Dünyası ve İnsan Hakları başlığında İş Dünyası ve İnsan Hakları Derneği (Minerva) Eş Kurucusu ve Başkanı Av. Dr. Çiğdem Çımrın ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hukukçularından Natalia Vorobyeva yer aldı.

Üçüncü oturumda Sivil Toplum Uzmanı Simon Forrester “Sivil Toplum ve Hak Temelli Yaklaşım” konusunda bilgi verirken, dördüncü oturumda Şeyda Sever “Afet Risk Azaltma Süreçleri”nde temel hakların önceliklendirilmesine değindi.

Son oturum ise cinsiyet eşitliğine ayrıldı. UN Women Proje Yöneticisi Mustafa Çadır Birleşmiş Milletler’in cinsiyet eşitliğinin anaakımlaştırılmasına ilişkin temel belge ve politikaları başlığında, Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü Temsilcisi Milana Lazic Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsünün görev alanı ve faaliyetleri başlığında, Avrupa Konseyi Cinsiyet Eşitliği Bölüm Başkanı Caterina Bolognese ise Avrupa Konseyinin cinsiyet eşitliği düzenlemeleri konularında bilgi sağladı.

Projemizin Yönlendirme ve Yönetim Komitesi Toplantıları Devam Ediyor!

Projemizin faaliyetlerinin koordinasyonu ve önümüzdeki dönemin planlanması için gerçekleştirilen Yönlendirme Komitesi ve Yönetim Komitesi toplantılarında proje paydaşlarıyla görüş alışverişine devam edildi.

İkinci ve üçüncü Yönetim Komitesi toplantıları sırasıyla 15 Aralık 2022 ve 19 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Toplantılarda, AB Türkiye Delegasyonu ve Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcileriyle projenin ikinci 6 ayında kaydedilen ilerleme ile önümüzdeki süreçteki faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Projemizin III. Yönlendirme Komitesi Toplantısı ise, 24 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirildi. AB Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, proje paydaşlarından ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Ekim 2022 – Mart 2023 döneminde proje kapsamında gerçekleştirilen aktivitelerin yanı sıra önümüzdeki altı aylık uygulama süreci hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İnternet Sitemizde Yenilikler Var! İncelediniz mi?

Projemize dair bilgi verdiğimiz ve gelişmeleri paylaştığımız internet sitemizde yenilikler var. Siteye IPA II Temel Haklar Projeleri eklendi. Projelere dair detaylı bilgiye sitemizden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda internet sitemizin İngilizcesi de kullanıma açıldı. Projemizle ilgili tüm gelişmelere ve detaylı bilgilere İngilizce olarak da erişilebilecek.

IPA Temel Haklardan Haberler

ROMSİD Projesi Tamamlandı

Ulusal Roman Stratejisi için Etkili Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizmasının Kurulması (ROMSİD) Projesinin kapanış toplantısı 2 Şubat 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Proje ile Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi’nin etkin bir şekilde izlenmesi için hem izleme ve değerlendirme çerçevesi oluşturuldu hem de bilgi teknolojileri tabanlı bir izleme sistemi kuruldu. Oluşturulan sistem, eğitimler ve hazırlanan dokümanlarla Roman vatandaşlara yönelik yeni Strateji Belgesinin uygulanmasının daha etkin bir şekilde izlenmesine katkı sağlayacak.

Proje ile ayrıca Strateji Belgesi’nin izleme ve değerlendirilmesine ilişkin paydaşlar arasında etkili bir eşgüdümü sağlamak için İşbirliği ve Koordinasyon Planı hazırlandı.

Projenin en önemli çıktısı olan Roman Eylem Planı İzleme Platformuna ilişkin bilgilendirici videoyu buradan izleyebilirsiniz.

Avukatların ve Baroların Çocuk Haklarının Teşviki, Korunması ve İzlenmesi Konusundaki Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi Başladı

Avukatların ve Baroların Çocuk Haklarının Teşviki, Korunması ve İzlenmesi Konusundaki Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi Mart ayında başladı. Türkiye Barolar Birliği’nin UNICEF ile yürüttüğü Projeyle, Türkiye’de çocuk haklarının uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilmesi ve korunması, baroların ve avukatların çocuk hakları konusunda kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kadın Cezaevlerinde Standartların Yükseltilmesine Dair Çalışıyoruz

2023 yılı proje çalışmalarımızda kadın cezaevlerine odaklandık. Adalet Bakanlığı’nın Avrupa Konseyi ile yürüteceği Kadın Cezaevlerindeki Şartların ve Kadın Haklarının Uluslararası ve AB Standartları Uyarınca Güçlendirilmesi Projesi’nde, kadın mahkumların toplumsal uyumunu hızlandıracak faaliyetler yürütülecek.

Projede aynı zamanda ceza ve tevkifevleri personelinin kapasitesini güçlendirmeye yönelik eğitimler verilecek. Hem teknik desteğin verileceği hem de mesleki eğitim atölyelerinin kurulacağı Proje 2024 yılında hayata geçirilecek.

Kamu Denetçiliği Kurumuna Yönelik Teknik Destek Projesi Başarıyla Tamamlandı!

İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesinin kapanış toplantısı 4 Mayıs 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Proje ile Kamu Denetçiliği Kurumu personelinin kapasitesinin geliştirilmesine ve ombudsmanın kamuoyu nezdinde yetki ve işleyişine ilişkin tanınırlığının artırılmasına yönelik faaliyetler başarıyla gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, kurumun kısa, orta ve uzun dönemde insan kaynağına yatırım yapmasına imkan tanıyacak İnsan Kaynakları Gelişim Stratejisi hazırlandı ve kurum personeline yönelik kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirildi.

Kadın hakları, çocuk hakları ve Türkiye’nin taraf olduğu insan hakları koruma mekanizmalarını içeren 10 modüllük eğitim programından 250 kurum personeli yararlandı. AB üyesi ülkelere çalışma ziyaretleri düzenlenerek iyi uygulama örnekleri hakkında ilk elden bilgi edinildi; 15 personelin, AB üyesi ülkelerin ombudsmanlıkları başta olmak üzere temel haklar alanında çalışan uluslararası teşkilatlarda bir ay süre ile yerleştirme faaliyetine katılımı ile bilgi ve deneyim paylaşımı sağlandı, uygulamaları yerinde inceleme imkanı tanındı.

“Gençliğin Hak Arama Kültürü” konulu Ulusal Konferans ve 16 Bölgesel Konferans ile Kamu Denetçiliği Kurumunun rolüne yönelik farkındalık artırıldı ve vatandaşlar arasında hak arama kültürü geliştirildi. Uluslararası konferanslar ile 60 farklı ülkeden gelen ombudsmanlık ve insan hakları kurumları temsilcilerine ev sahipliği yapılarak, “İyi Yönetim İlkeleri ve Ombudsmanlık”, “Göç ve İnsan Hakları” ve “21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği” konularında bilgi ve deneyim paylaşımları gerçekleştirildi.

Proje kapsamında geliştirilen ve Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından uygulanacak olan Görünürlük, İletişim ve Halkla İlişkiler Stratejisi ve diğer çıktılarla da projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor.

AB’de Temel Haklara İlişkin Güncel Gelişmeler

AB, Ücret Şeffaflığı Direktifini Kabul Etti

Cinsiyete dayalı ücret farkının ortadan kaldırılması ve ücret ayrımcılığıyla mücadele edilmesi amacını taşıyan Direktif, erkek ve kadın çalışanlar için eşit işe veya eşit değerde işe eşit ücret ilkesinin uygulanmasını güçlendirmek için asgari gereklilikleri belirliyor.

Direktif, AB üye ülkelerindeki şirketlerin kadın ve erkeklere eşit değerde işler için ne kadar ödeme yaptıkları konusunda bilgi paylaşma yükümlülüğü getiriyor ve cinsiyete dayalı ücret farkının %5’i aştığı durumlarda gerekli önlemlerin alınmasını zorunlu kılıyor.

Ayrıca 250’den fazla çalışana sahip olan şirketlerin, kuruluşlarındaki cinsiyete dayalı ücret eşitsizliğiyle ilgili ulusal makamlara yıllık rapor sunma yükümlülüğünü getiriliyor. Direktif, ücret ayrımcılığı tespit edildiği durumlarda mağdurlara tazminat ödenmesi ve kuralları ihlal eden işverenlere ise para cezası verilmesi gibi hükümler içeriyor.

AB Konseyi, Birliğin Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne Katılımını Onayladı

AB Konseyi, 1 Haziran tarihli toplantısında AB’nin Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ne katılımını onayladı. Bu kapsamda 2023/1075 ve 2023/1076 sayılı AB Konseyi Kararları kabul edildi.

AB’nin Sözleşme’ye katılım belgesi, yukarıda bahsedilen Konsey Kararlarının yürürlüğe girmesiyle birlikte Avrupa Konseyi’ne tevdi edilecek. Sözleşme, katılım belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne tevdi tarihinden itibaren üç aylık bir sürenin ardından, bir sonraki ayın ilk gününde yürürlüğe girecek. Bu süreç tamamlandığında, AB Sözleşme’ye taraf olacak ve Sözleşme AB müktesebatının bir parçası haline gelecek.

AB Komisyonu, AB'de Cinsiyet Eşitliği 2023 Raporunu Yayımladı

AB’de Cinsiyet Eşitliği 2023 Raporu, AB ve üye ülkelerin cinsiyet eşitliği konusunda kaydettikleri ilerlemeyi ele alıyor. Rapor, AB’nin Cinsiyet Eşitliği Stratejisi’nde belirlenen beş öncelik alanında hem AB kurumlarına hem üye ülkelere yönelik değerlendirmeler içeriyor.

Bu öncelikli alanlar arasında şiddet ve kalıp yargılardan uzak olma, kadın-erkek eşitliğine dayalı ekonomik büyüme, toplum içinde eşit liderlik, cinsiyet eşitliğinin anaakımlaştırılması ile tüm dünyada eşitliğin ve kadının güçlendirilmesinin teşvik edilmesi yer alıyor.

Rapor ayrıca, AB üye ülkelerindeki kazanımlara ve AB tarafından finanse edilen ilham verici projelere de yer veriyor.

AB Temel Haklar Ajansı 8 üye devlet ve 2 aday ülkeyi kapsayan Roman Araştırmasını Yayımladı

AB Temel Haklar Ajansı, Hırvatistan, Çekya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Portekiz, Romanya ve İspanya gibi AB üye ülkeleri ile aday ülke olan Kuzey Makedonya ve Sırbistan’da yaşayan Romanlara ilişkin 2021 araştırmasının verilerini yayımladı.

8 binden fazla Roman ile anket şeklinde yapılan araştırma, Avrupa genel nüfus araştırmalarında bulunmayan ve etnik köken temelinde ayrıştırılmayan verileri ortaya koyuyor.

Araştırma; ayrımcılık, taciz ve şiddete maruz kalma, yoksulluk, sosyal dışlanma, ayrımcılığın raporlanması, haklara yönelik farkındalık ve kamu kurumlarına güven, eğitim, istihdam, sağlık ve barınma gibi konuları içeriyor.

Sınıraşan Suçlarla Mücadelede Bilgi Değişiminin ve İşbirliğinin Geliştirilmesi Direktifi Yayımlandı

AB Resmi Gazetesi’nde 22 Mayıs 2023 tarihinde yayımlanan Direktif, suçun önlenmesi, tespiti veya soruşturulması amacıyla, AB üye devletlerinin yetkili kolluk kuvvetleri arasında yeterli ve hızlı bilgi alışverişi için uyumlaştırılmış kurallar getiriyor.

Bu Direktifle, kolluk kuvvetlerinin karşılıklı bilgi erişimini sağlayan “Tek İrtibat Noktaları” arasında Europol Güvenli Bilgi Değişim Ağı Uygulaması (SIENA) üzerinden 7/24 haberleşme imkanını sağlayan bir uygulama geliştiriliyor. Bu düzenlemeler, güvenli bilgi paylaşımını kolaylaştırarak yetkililer arasında etkili işbirliği sağlamayı hedefliyor.

AB Komisyonu, Medya Okuryazarlığına İlişkin Rehber İlkeleri Yayımladı

AB üyesi ülkelere, medya okuryazarlığına ilişkin raporlama süreci ile iyi uygulama örneklerinin paylaşılması konusunda yardımcı olmayı hedefleyen “Medya Okuryazarlığına İlişkin Rehber İlkeler” AB Komisyonu tarafından 21 Şubat 2023 tarihinde yayımlandı.

Bu rehber ilkeler, her yaştan insanın modern haber ortamlarını kullanmasını ve bilinçli kararlar almasını sağlamayı; ayrıca, dijital medya aracılığıyla yayılan dezenformasyonun ve sahte haberlerin etkilerini azaltmayı hedefliyor.

AB Temel Haklar Ajansı 2023 Temel Haklar Raporu’nu Yayımladı

AB Temel Haklar Ajansı, Haziran ayında 2023 Temel Haklar Raporu’nu yayımladı. Raporda 2022 yılında alanda meydana gelen önemli gelişmeler ile Ukrayna’daki savaşın temel haklar üzerindeki etkileri ele alınıyor.

Raporda bir dizi alanda hem başarılı uygulamalar hem de endişe verici noktalar ortaya konuluyor. Bu alanlar arasında AB Temel Haklar Şartı’nın üye ülkeler düzeyinde uygulanması, ayrımcılık yasağı, ırkçılık, Romanlara yönelik içerme politikaları, iltica, sınırlar ve göç, veri koruma, çocuk hakları, mağdur hakları ve adalete erişim ile Engelli Bireylerin Haklarına İlişkin BM Sözleşmesinin uygulanması bulunuyor.

Rapor, temel haklar alanında başarıları ve sorunlu noktaları ele alarak, AB ve üye ülkelerine ilgili politikaları geliştirme ve iyileştirme konusunda bir rehberlik sunmayı hedefliyor.

AB Temel Haklar Ajansı Mağdur Haklarına İlişkin Raporunu Yayımladı

AB Temel Haklar Ajansı, Şubat ayında “Mağdur Haklarının Desteklenmesi” başlıklı yeni bir Rapor yayımladı. Rapor, Mağdur Hakları Direktifi’nin etkili bir şekilde uygulanması için gerekli olan üç alana odaklanıyor: destek hizmetleri, mağdurların ikincil örselenme ve tekrarlanan mağduriyetten korunması ile mağdurlar tarafından suçun bildirimi.

Raporda AB Temel Haklar Ajansı, suç bildiriminin iyileştirilmesi ve kolaylaştırılması ile etkin bir şikayet sisteminin kurulması gereğinin altını çiziyor.

Projemizde Gelecek Etkinlikler

LinkedIn
Instagram
YouTube
Başlık

© 2022 IPA TEMEL HAKLAR, Tüm hakları saklıdır.

Internet Sitemiz:
ipatemelhaklar.ab.gov.tr

E-Posta adresimiz:
bultenipatemelhaklar@ab.gov.tr

Bu e-postaları alma şeklini değiştirmek mi istiyorsunuz?
Ayarlarınızı değiştirebilir veya listeden çıkabilirsiniz.