İletişim ve Görünürlük

İletişim ve Görünürlük

Temel Haklar Alt Alanı İletişim ve Görünürlük Planı, “Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçevesinde Birlik Tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Mali Yardımın Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler Hakkında Çerçeve Anlaşma” gereğince ve Temel Haklar Alt Alanı Uygulama Rehberi doğrultusunda hazırlanmıştır.

Siyasi İşleri Daire Başkanlığı Temel Haklar Alt Alanı İletişim ve Görünürlük Planında belirlenen hedefler doğrultusunda faaliyetler yürütmektedir.