Lider Kurum Faaliyetleri

Lider Kurum Faaliyetleri

AB Başkanlığı, AB’den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların ve AB Birlik Programlarına Katılımın Yönetimi ile İlgili 2019/20 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda, temel haklar alt alanında lider kurum olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda AB Başkanlığı bünyesinde Siyasi İşler Daire Başkanlığı Temel Haklar Alt Alanı kapsamında Lider Kurum faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda NIPAC, Merkezi Finans ve İhale Birimi ile AB Türkiye Delegasyonunun işbirliğiyle;

  • Programlama
  • İzleme
  • Değerlendirme
  • İletişim ve Görünürlük

faaliyetleri yürütülmektedir.

Sektördeki genel durumun, devam eden projelerdeki ilerlemenin ve gelecek dönem programlama faaliyetlerinin ele alındığı Sektör Koordinasyon Toplantıları yıllık olarak düzenlenmektedir.