Proje Hakkında

Temel Haklar Sektörü Koordinasyonu (FRSC)” Projesi

Türkiye AB Mali İşbirliği kapsamında Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) II döneminde finanse edilen Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi, Türkiye’deki ilgili tüm paydaşlarla yakın işbirliği içinde, üç bileşen çerçevesinde, özgün bir operasyonel planla ürütülmektedir. Proje, temel haklarla ilgili on tematik alanda ortak anlayış geliştirilmesini desteklerken, IPA Temel Haklar Alt Alanında koordinasyon ile işbirliğini teşvik edecek ve paydaşların kapasitesini geliştirecektir.

18 Ocak 2022 tarihinde uygulanmaya başlayan ve 24 ay sürecek olan proje 1.4 milyon Avro bütçeye sahiptir.

Proje Broşürü