Proje Aktiviteleri

Sonuç 1 - Temel Haklar Sektör Koordinasyon Platformunun Kurulması ve İşler Hale Getirilmesi

1.1 Temel Haklar Sektör Koordinasyon Platformu Rehberinin Hazırlanması
1.2 Sektör Koordinasyon Platformunun İşler Hale Getirilmesi
1.3 AB, Avrupa Konseyi ve BM İnsan Hakları Birimleri ile Çevrimiçi Toplantılar Düzenlenmesi
1.4 Avrupa’daki Temel Haklar Alanında Çalışan Kurumlara Çalışma Ziyaretleri Düzenlenmesi
1.5 Afet riskinin azaltılması (DRR) alanında haritalama çalışması yürütülmesi
1.6 Farkındalık arttırma seminerinin düzenlenmesi
1.7 Afet riskinin azaltılması ile ilgili kurumlara çalışma ziyareti düzenlenmesi

Sonuç 2- Temel Haklar Alanında Lider Kurum ve Temel Haklar Sektör Koordinasyon Platformu Üyelerinin Kapasitelerinin Geliştirilmesi

2.1 Temel Haklar Alt-Alanında İhtiyaç Analizi Çalışması Yapılması
2.2 Temel Haklar Alt-Alanında Eğitim Planı Geliştirilmesi
2.3 Temel Haklar Eğitimlerinin Düzenlenmesi
2.4 Proje Yönetimi ve Kapasite Geliştirme Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi
2.5 Temel Hakların Korunması Kapsamında Alanda Var Olan Uluslararası Pratik Araçlar, Stratejiler ve Planların Haritalandırılması
2.6 Strateji, Aksiyon Planı ve Yol Haritalarının Hazırlanması ve İzlenmesi Üzerine Araçlar Geliştirilmesi
2.7 Temel Haklarla ilgili Stratejiler, Aksiyon Planları ve Yol Haritalarının Hazırlanması ile Alakalı Çalıştaylar Düzenlenmesi
2.8 Temel Haklar Sektör Koordinasyon Platformu Toplantılarının, Proje Eğitim ve Çalıştaylarının İlerleme ve Etki Durumlarını Ölçen Anket Düzenlenmesi
2.9 İnsan Hakları ve Cinsiyet Eşitliğinin DRR Yönetimine Entegrasyonu/Anaakımlaştırılmasına ilişkin Kılavuz ve Kontrol Listesinin Hazırlanması ve/veya Uyarlanması
2.10 AB Müktesebatı ve DRR’ye İlişkin Etik İlkeler Konusunda Sektöre Özel Derinlemesine Eğitim Programlarının Hazırlanması ve Sunulması

Sonuç 3 - Temel Haklar ile ilgili Paydaş Kurumların ve Kamunun Farkındalıklarının Artırılması

3.1 Projenin İletişim ve Görünürlük Planının Hazırlanması ve Sektör Düzeyinde İletişim Ve Görünürlük Planının AB Görünürlük Rehberi ile Uyumlu Olarak Geliştirilmesi
3.2 Proje İçin Görünürlük Materyallerinin Üretilmesi
3.3 Proje Açılış Etkinliğinin Düzenlenmesi
3.4 Temel Haklar Alt-Alanında IPA II Döneminde Gerçekleşen Projelerin Değerlendirilmesi
3.5 Temel Haklar Alanındaki Yayımların Yer Aldığı Bir Veritabanı Geliştirilmesi
3.6 Temel Haklar İle İlgili El Kitabı, Karşılaştırmalı Çalışmalar ve Bilgi Formları Hazırlanması
3.7 Temel Haklar Alanındaki Yayımların Belirlenmesi, Çevirilmesi ve Basılması
3.8 Temel Haklar Alanında IPA II Döneminde Finanse Edilen Projeler Kapsamında Derleme ve Bilgi Görsellerinin Oluşturulması
3.9 Haber Bülteni Geliştirilmesi
3.10 Projenin Kapanış Etkinliğinin Düzenlenmesi