IPA Temel Haklar Alt Alanı

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA), AB’nin 2007’den bu yana aday ve potansiyel aday ülkeleri üyeliğe yönelik yapacakları politik, kurumsal, sosyal ve ekonomik reformları finansal ve teknik yardımla desteklediği araçtır.

Bu çerçevede, IPA ile AB üyeliğine hazırlık kapsamında IPA faydalanıcı ülkelerin mevzuat ve uygulamalarının AB müktesebatıyla uyumunun sağlanması, AB standartları doğrultusunda uygulamanın geliştirilmesine yönelik kapasite artırımı ve sonuç olarak, AB üyeliğiyle birlikte edinilen hak ve yükümlülüklere hazırlanması amaçlanmaktadır.

Türkiye aday ülke olarak 2002 yılından bu yana Birlik’e katılıma yönelik AB fonlarından yararlanmakta olup, IPA kapsamında faydalanıcı ülkeler arasında yer almaktadır.

Katılım sürecimizde Siyasi Kriterler ile Yargı ve Temel Haklar Faslı (23. Fasıl) kapsamında yer alan temel hak ve özgürlüklerle ilgili geliştirilen projeler ülkemizin siyasi reform sürecine katkı sağlamaktadır.