IPA II Temel Haklar

IPA II Temel Haklar

AB Komisyonu tarafından sektörel yaklaşım çerçevesinde yürütülen ve 2014-2020 yıllarını kapsayan IPA II döneminde finanse edilen 9 sektörden biri Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar sektörüdür.

AB üyelik süreci öncelikleri ve ulusal önceliklerimiz dikkate alınarak tespit edilen Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar sektörü, “Yargı ve Temel Haklar” ile “İçişleri” alt sektörlerinden oluşmaktadır. Yargı ve Temel Haklar sektörü, (i) yargı ve (ii) temel haklar olarak iki alt-alana ayrılmıştır.

AB Başkanlığı, AB’den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların ve AB Birlik Programlarına Katılımın Yönetimi ile İlgili 2019/20 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda, temel haklar alt alanında lider kurum olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda AB Başkanlığı bünyesinde Siyasi İşler Daire Başkanlığı Temel Haklar Alt Alanı kapsamında programlama ve izleme faaliyetlerini yürütmektedir.

Temel Haklar Alt Alanına yönelik olarak üç adet öncelik alanı bulunmaktadır:

Öncelik 1

Temel haklar alanında kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

Öncelik 2

Temel haklar alanında kurumlar ve paydaşlar arası eşgüdümün güçlendirilmesi

Öncelik 3

Korunmaya muhtaç kişilerin korunmasının güçlendirilmesi