İzleme

İzleme Faaliyetleri

Lider Kurum olarak AB Başkanlığı, Temel Haklar Alt Alanında merkezi olmayan yönetim (indirect management) altındaki projelerin, etkili, verimli ve zamanlıca uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini temin etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda Lider Kurum tarafından izleme faaliyetleri yürütülmektedir.

İzleme faaliyetleri ana hatları itibariyle sektörel izleme ve proje düzeyinde izleme olarak ayrılmaktadır.

Sektörel izleme faaliyetleri, Türkiye ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı Çerçevesinde Birlik Tarafından Türkiye Cumhuriyetine Yapılacak Mali Yardımın Uygulanmasına İlişkin Çerçeve Anlaşma kapsamında yürütülen faaliyetlerdir.

Sektörel izleme faaliyetleri kapsamında Lider Kurum tarafından kullanılan mekanizmalar:

  • Temel Haklar Sektörel İzleme Komitesi
  • Lider Kurum Tarafından Yıllık İzleme Ziyaretleri
  • Proje Yönlendirme ve Yönetim Komiteleri
  • Sonuç Odaklı İzleme Faaliyetleri

Ayrıca, ulusal izleme faaliyetleri kapsamında Ulusal IPA Koordinatörü (NIPAC) tarafından kullanılan mekanizmalar:

  • IPA İzleme Komitesi
  • Sonuç Odaklı İzleme Faaliyetleri