Proje Amaçları

Proje Amaçları

Projenin genel hedefi: Temel hak reformlarının teşvik edilmesi ve korunmasını destekleyerek, ayrımcılık gözetmeksizin her alanda, tüm bireyler tarafından temel hak ve özgürlüklerden tam olarak yararlanılmasına yönelik ölçülebilir ilerleme sağlamak.

Projenin amacı: Temel haklar alanında paydaşlar arasında kurumsal koordinasyonu ve işbirliğini güçlendirmek.