IPA Temel Haklar Projeleri

IPA Temel Haklar Projeleri

Türkiye-AB Mali İşbirliği IPA-II süreci kapsamında, Temel Haklar alt alanında, 2014-2020 yılları arasında 13 proje programlanmış olup, toplam bütçe büyüklüğü yaklaşık 42 Milyon Avrodur. 6 projenin uygulanması devam etmekte olup, 6 proje tamamlanmıştır.

Temel Haklar alanında, Anayasa Mahkemesi, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye Barolar Birliği gibi farklı kurum ve kuruluşların projeleri bulunmaktadır.

Projeler konu itibariyle, Türkiye’nin AB’ye katıım sürecindeki öncelikleriyle uyumlu olarak, toplanma özgürlüğü, kolluk kuvvetlerinin eğitimi, insan hakları alanındaki kurumların kapasitesinin desteklenmesi, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru mekanizması, kadın ve çocuk haklarının güçlendirilmesi gibi başlıklarda yürütülmektedir.

2014 Yılı Programlaması:

2015 Yılı Programlaması:

2016 Yılı Programlaması:

2017 Yılı Programlaması:

2019 yılı programlaması:

2020 Yılı Programlaması: