Tematik Alanlar

Tematik Alanlar

Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, paydaşlarla yapılan istişareler sonucunda 10 tematik alan belirlenmiştir.

İfade ve Bilgi Edinme Özgürlüğü

 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. madde İfade Özgürlüğü
 • Anayasa 25. madde Düşünce ve kanaat hürriyeti

İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesi

 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 3. madde İşkence Yasağı
 • İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme’nin İhtiyari Protokolü (OPCAT)
 • Anayasa 17. madde Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı

Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü

 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. madde Toplantı ve dernek kurma özgürlüğü
 • Anayasa 34. madde Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı

Kadın Hakları

 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 14. madde Ayrımcılık Yasağı
 • Anayasa 10. Madde Kanun Önünde Eşitlik

Çocuk Hakları

 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 14. madde Ayrımcılık Yasağı
 • BM Çocuk Hakları Sözleşmesi
 • Anayasa 41. madde Ailenin korunması ve çocuk hakları, 10. madde Kanun Önünde Eşitlik

Engelli Hakları

 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 14. madde Ayrımcılık Yasağı
 • BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme
 • Anayasa 10. madde Kanun Önünde Eşitlik

İnsan Haklarının Kurumsallaşması

 • Birleşmiş Milletler İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması için Kurulan Ulusal Kuruluşların Statüsüne İlişkin İlkeler (Paris İlkeleri)

Ayrımcılıkla Mücadele

 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 14. madde Ayrımcılık Yasağı
 • Anayasa 10. madde Kanun önünde eşitlik

Dijital Çağda Kişisel Veriler Dahil Temel Hakların Korunması

 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 8. madde Özel ve aile hayatına saygı hakkı
 • Anayasa 20. madde Özel hayatın gizliliği

Yatay Konular