IPA Temel Haklar – Bülten 4

Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun!

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında!

Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir coşku ve heyecanla kutladık.

23 Ekim-29 Ekim haftasında sosyal medya hesaplarımızdan Cumhuriyetimizin 100 yıllık kazanımlarını aktardık.

Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizin kurulmasında emek veren İstiklal Mücadelesi kahramanlarını minnet ve şükranla anıyoruz.

Yaşasın Cumhuriyet!

Temel Haklar İçin Hep Birlikte: IPA Temel Haklar Videosunu İzlediniz mi?

Hak ve özgürlükleri simgeleyen karahindiba çiçeğimizin yolculuğuna eşlik etmek ister misiniz? Cumhuriyetimizin 100. yılını gurur ve sevinçle kutladığımız bu günlerde ülkemizin AB’ye katılım sürecine doğrudan katkı sağlayan IPA Temel Haklar alanına ilişkin tanıtım videomuzu sizlerle paylaşıyoruz!

Paydaşlarımızla birlikte büyümeye ve temel hakların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz.

Temel Haklar İçin Hep Birlikte!

Bu Dönem Neler Yaptık?

Temel Haklar Sektör Koordinasyon Platformu Toplantısı Gerçekleşti

IPA Temel Haklar Sektör Koordinasyon Platformu Toplantısı 30 Ekim 2023 tarihinde paydaş kurumlardan temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Siyasi İşler Daire Başkanı Sayın Çağrı Çakır’ın açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda sektör koordinasyon platformu faaliyetleri, IPA Temel Haklar projeleri ve projelerin kazanımları hakkında bilgi verildi.

Devamında ilgili kamu kurumlarının temsilcileri tarafından temel haklar alanında uygulanmakta olan strateji ve eylem planları hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Toplantıda önümüzdeki dönemde Temel Haklar alanında yürütülmesi planlanan projeler ve öncelikler de ele alındı.

Temel Haklar alanında faaliyet gösteren kurumların yanı sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi kurumların temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları da görüşlerini paylaştı.

Temel Haklar Sektör Koordinasyon Platformu Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

IPA Temel Haklar Sektör Koordinasyon Platformu Danışma Kurulu Toplantısı 10 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler ve İçişleri Bakanlıkları, Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu yetkililerinin yanı sıra, temel haklar alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar olan Avrupa Konseyi Ankara Ofisi, Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu, BM Kalkınma Programı, BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi, BM Nüfus Fonu yetkilileri ile AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri katılım sağladı.

Temel Haklar Sektör Koordinasyon Platformu çalışmaları ve önümüzdeki yıllarda proje geliştirilebilecek öncelikli alanların ele alındığı Danışma Kurulu Toplantılarıyla, platform faaliyetlerine rehberlik edilmesini ve koordinasyon çalışmalarının daha etkin kılınmasını hedefliyoruz.

Tematik Alan Toplantıları Devam Ediyor!

Sektörel kazanımları, iyi uygulama örneklerini, sorun ve çözüm önerileri ile olası proje fikirlerini ele almak amacıyla düzenlenen tematik alan toplantıları, Dijital Haklar ve Yatay Konular tematik alanlarında düzenlenen toplantılarla devam etti.

25 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşen Dijital Haklar toplantısında kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar ve ilgili STK’lar bir araya geldi. Toplantıda bu alanda kamu kurumlarımız tarafından yürütülen faaliyetler ve güncel gelişmeler ele alındı ve önümüzdeki dönemde geliştirilebilecek proje fikirleri ile iş birliği olanakları değerlendirildi.

5 Eylül 2023 günü gerçekleşen Yatay Konular Tematik Toplantısı’nda ise iş dünyası ve insan hakları, çevre ve iklim değişikliği ile ve afet risk yönetimi alanlarında sürdürülen faaliyetler ve güncel gelişmeler görüşüldü.

Ocak 2023’te başlanan tematik toplantılara 194 kadın, 102 erkek olmak üzere toplam 296 kişi katıldı.

Kolluk Kuvvetlerine Yönelik Temel Haklar Eğitimleri Tamamlandı!

Kolluk kuvvetlerinin temel haklar konusunda kapasitelerini artırmak amacıyla yürütülen eğitim serisi 21-22 Ağustos tarihlerinde Zonguldak’ta gerçekleştirilen eğitimle başladı.

Eğitimlere, 25-26 Eylül’de Ankara’da, 2-3 Ekim’de Kars’ta, 16-17 Ekim’de İzmir’de ve son olarak da 13-14 Kasım’da İstanbul’da devam edildi.

5 eğitime, 28 ilden 64 kadın, 138 erkek toplam 202 Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı temsilcisi katıldı.

Eğitimlerde temel hakların geliştirilmesi ve korunmasına ilişkin AB müktesebatı, kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetle mücadele, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü, işkence ve kötü muamelenin önlenmesi konuları ele alındı.

OECD Sigma Çalıştayı Düzenlendi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Yönetişim ve Yönetimi Geliştirmek için Destek (SIGMA) Strateji Araç Takımının Temel Haklar Açısından Tanıtılması Çalıştayı 18-19 Eylül 2023 tarihlerinde paydaş kurumlardan 18’i kadın, 11’i erkek olmak üzere toplam 29 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştayda SIGMA Programının içerik ve yöntemine paralel olarak, kamuda sektör stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması süreçlerine katılanlar için yol haritası ile birlikte pratik bilgiler ve tavsiyeler paylaşıldı.

Ayrıca Çalıştayda Araç Takımının doğru anlaşılmasını sağlamak amacıyla, sunumlar ve uygulamalı vaka çalışmaları yoluyla kavramlarla ilgili bilgiler de verildi.

IPA Temel Haklardan Haberler

Türkiye Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme Uygulamasını Başarıyla Hayata Geçiren 23 OECD Ülkesi Arasında!

IPA Temel Haklar Alt Alanı kapsamında uygulanmakta olan “Türkiye’de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması” Projesinin kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde genel ve yerel düzeydeki bütçe hazırlama rehberlerine ek olarak, kadın-erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme hususu 12. Kalkınma Planı’na, Düzenleyici Etki Analizi Rehberi’ne ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’ne eklendi.

Bu gelişmeler sonucunda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) geçtiğimiz günlerde yayımladığı “OECD Ülkelerinde Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme” raporuna göre Türkiye, kadın-erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme uygulamasını hayata geçiren 23 ülke arasında yer aldı.

Anayasa Mahkemesi Proje Faaliyetleri Devam Ediyor

“Anayasa Mahkemesi’nin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi” projesi faaliyetleri devam ediyor. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru mekanizmasının 11. yıldönümü vesilesiyle, 13 Ekim 2023 tarihinde bireysel başvuru kararlarının hukuki süreçlere ve temel haklara etkisinin ele alındığı uluslararası konferans gerçekleştirildi.

Ayrıca, proje kapsamında Anayasa Mahkemesi ve TİHEK işbirliğinde, 29 Eylül 2023 tarihinde “İnsan Hakları ve Temel Haklar Perspektifinden Vergi Çalıştayı” ve 18-19 Aralık 2023 tarihlerinde “Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Çalışma Hayatında Ayrımcılık Yasağı Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Temel Haklar Programlama Faaliyetleri Devam Ediyor

Temel Haklar programlama faaliyetlerine 2024 yılı programlaması ile devam ediliyor. Temel Haklar alanında çalışan kurumlarımızla birlikte geliştirilen proje önerilerini içeren paket Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna iletildi.

AB’de Temel Haklara İlişkin Güncel Gelişmeler

“Dijital Çağda Temel Hakların Korunması ve Teşvik Edilmesi için Dijital Güçlendirme”ye İlişkin AB Konseyi Sonuçları Yayımlandı

Dijital dönüşümün AB genelinde adil ve kapsayıcı bir toplum yaratması ve böylece eşitliği temin etmesi gerektiğini vurgulayan AB Konseyi üye ülkelere, çevrimiçi nefret söylemi ve nefret suçu ile mücadeleye devam etmeleri çağrısında bulunuyor.

Konsey, AB Komisyonu’na Dijital Hizmetler Yasası kapsamında çevrimiçi dezenformasyon ve yasadışı içerikle mücadeleye ilişkin hükümlerin sıkı uygulanmasının takibini ve Güçlendirilmiş Dezenformasyon Uygulama Kuralları ile Çevrimiçi Yasadışı İçerikle Mücadeleye İlişkin Uygulama Kurallarının uygulanmasının düzenli olarak değerlendirilmesini tavsiye ediyor.

Sonuçlar, dijital güçlendirmenin tüm ilgili AB politikalarında ana akımlaştırılmasının vurgulaması nedeniyle önümüzdeki dönemde önemli bir rol oynayacak.

AB Konseyi ile Avrupa Parlamentosu Yapay Zekâ Yasa Tasarısı Üzerinde Uzlaşmaya Vardı

Yasa Tasarısı, AB genelinde uygulanacak yapay zekâ sistemlerinin güvenilir olması ve temel haklara saygı göstermesi için çok kapsamlı tedbirler getiriyor. Tasarı özellikle yüksek riskli yapay zekâ sunucularının, sistemlerini kullanmaya açmadan önce, temel haklar etki analizi yapmalarını ve böylece hakların daha etkin şekilde korunmasını amaçlıyor.

Yapay zeka konusunda dünyada hazırlanan ilk kapsamlı yasama girişimi olan Tasarının bu alanda küresel standartlar oluşturması bekleniyor.

AB Çocuk Katılımı Platformu İlk Büyük Toplantısını Brüksel’de Düzenledi

Avrupa’nın dört bir köşesinden çocukların katılımıyla, çocuklar için önemli konuları ve AB’yi tartışmak, çocukların AB’nin geleceğini ve yönünü nasıl tayin edeceğini paylaşmak üzere AB Çocuk Katılımı Platformu ilk büyük toplantısını Brüksel’de düzenledi.

Çocukların demokratik toplumların aktif vatandaşları olmalarını hedefleyen ve Genel Kurul adı verilen bu toplantıda çocuklar, Avrupa çapında çocuk katılımının nasıl daha iyi hale getirebileceğine dair öneri, görüş ve fikirlerini de sundular.

Avrupa Medya Özgürlüğü Yasası Hazırlıkları Devam Ediyor

Avrupa Parlamentosu 3 Ekim 2023 tarihinde Avrupa Medya Özgürlüğü Yasasına ilişkin pozisyonunu kabul etti.

Medya Özgürlüğü Yasası, medyaya yönelik müdahalelerin ve gazetecilere yönelik casus yazılım kullanımının engellenmesi, medya kuruluşlarının sahipliği konusunda şeffaflığın sağlanması ve kamu ilan ve reklamlarının medya kuruluşlarına adil bir şekilde dağıtımı ilkelerini içeriyor.

Avrupa Parlamentosu üye devletlerin medyada çoğulculuğu sağlamasını ve medyayı her türlü siyasi, iktisadi ve kişisel baskılardan özgür kılmasını talep ediyor.

Avrupa Engellilik Kartına İlişkin Direktifte Sona Yaklaşılıyor

AB Konseyi, Avrupa Engellilik Kartı ve Engelliler için Avrupa Park Kartına ilişkin Direktif konusunda müzakere pozisyonunu kabul etti.

Söz konusu Direktif Önerisi, AB genelinde kısa süreli kalışlar sırasında engelli kişilere sağlanan indirimli giriş ücretleri veya ücretsiz giriş hakları, öncelikli erişim, yardımlar ve özel park yerleri gibi ayrıcalıklı imkânlara eşit erişimin sağlanmasını öngörüyor.

AB genelinde engellilik belgesi olarak kullanılacak Avrupa Engellilik Kartını düzenleyen Direktif Önerisine ilişkin nihai müzakerelerin 2024 yılı başında başlaması bekleniyor.

Nefrete Yer Yok: Nefrete Karşı Birleşmiş Avrupa

AB Komisyonu ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi 6 Aralık 2023 tarihinde “Nefrete Yer Yok: Nefrete Karşı Birleşmiş Avrupa” başlıklı bir ortak Bildirim yayımladı.

Avrupa’da nefretin her türlü biçimi ile mücadelenin artması gerektiği vurgulayan Bildirim, 2024 yılının başında, yeni ve güçlendirilmiş bir Yasadışı Nefret Söylemine Karşı Çevrimiçi Davranış Kurallarının kabul edilmesi çağrısında da bulunuyor.

Daha önce ırkçılık, antisemitizm ve Müslüman karşıtı söylem gibi konularda görevlendirilmiş olan Komisyon Koordinatörleri, artık her alanda nefretle mücadele potansiyelini artırmaya yönelik bir görev tanımına sahip “Elçiler (Envoys)” olarak atanacaklar.

Projemizde Gelecek Etkinlikler

“Temel Haklar Strateji Araç Takımı” Çalıştayı Hazırlıkları Devam Ediyor

“Temel Haklar Strateji Araç Takımı” hazırlıkları devam ediyor. Temel haklar alanında çalışan kurumların kullanımına sunulmak üzere hazırlanmakta olan araç takımı, 2024’te düzenlenecek bir çalıştayla paydaş kurumlara tanıtılacak.

Çevrim İçi Temel Haklar Toplantıları Başlıyor!

Projemiz kapsamında uluslararası insan hakları mekanizmaları ile temel haklar alanında çalışan kurumlarımızı bir araya getirmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde AB Temel Haklar Ajansı, AB Komisyonu, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi yetkililerinin katılımıyla çevrimiçi toplantılar düzenlenecek. Söz konusu kurumların hem temel hakların korunmasındaki rollerini hem de farklı temel haklar temalarındaki çalışmalarını kurumlarımızla paylaşacağız.

4 Ay Daha Sizlerleyiz! Bu Kez Odağımız Afet Yönetiminde Temel Haklar

Ülkemizin yaşadığı depremler, felaketlere tüm boyutlarıyla hazırlıklı olmamız gerektiğini acı bir şekilde hatırlattı.

Projemiz kapsamında da afetlere hazırlık, afetlerin yönetimi ve afet sonrası rehabilitasyon çalışmalarının, temel haklara ve kadın-erkek eşitliğine duyarlı bir şekilde yürütülmesi, özel ihtiyaç sahibi kesimlerin özellikle dikkate alınması için çalışmalar yürüteceğiz.

LinkedIn
Instagram
YouTube
Başlık

© 2022 IPA TEMEL HAKLAR, Tüm hakları saklıdır.

Internet Sitemiz:
ipatemelhaklar.ab.gov.tr

E-Posta adresimiz:
bultenipatemelhaklar@ab.gov.tr

Bu e-postaları alma şeklini değiştirmek mi istiyorsunuz?
Ayarlarınızı değiştirebilir veya listeden çıkabilirsiniz.