IPA Temel Haklar – Bülten 5

Projemizin Sonuna Geldik!

Temel hak ve özgürlüklere daha güçlü koruma sağlamak, hiçbir vatandaşımızı geride bırakmadan, ülkemizin temel hak standartlarını yükseltmek için başladığımız yolculuğumuzda sona geldik!

Karahindibanın uçuşunda bize eşlik eden, tüm kamu kurumlarına, tüm katılımcılarımıza, eğitmenlerimize, proje uzmanlarımıza, teknik destek ekibimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Temel Haklar alanında çalışan yaklaşık 40 kurum ile yakın işbirliği içinde, 3 bileşen çerçevesinde 28 ay boyunca yürüttüğümüz projemizde yoğun bir uygulama dönemini ardımızda bırakıyoruz. 39 eğitim ve çalıştay ile 1824 katılımcıya, 31 toplantı ve seminerde 1271 katılımcıya ulaştık. 

Projemizin tematik alanlarında karşılaştırmalı çalışmalar, bilgi notları, rehberler, el kitabı, infografikler ve sektör projelerine ilişkin tanıtıcı belgeler hazırladık. Temel Hakların tematik alanlarına ilişkin referans belgelere erişim imkânı sağlayan Kaynak Merkezimizi hazırladık. Sosyal medyamızda yaklaşık 4000 takipçi ve 1,3 milyon kişiye ulaştık. 

Projemizin bize kattığı tecrübe ve kurumlarımızın verdiği destekle, temel haklar için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi Kapanış Etkinliği Düzenlendi

Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi kapanış etkinliği, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay’ın ev sahipliğinde, 10 Mayıs 2024 günü CSO Ada Ankara’da gerçekleşti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’un da katıldığı kapanış etkinliği, IPA Temel Haklar Alt Alanında lider kurum görevini yürüten AB Başkanlığı, AB Türkiye Delegasyonu, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getirdi.

Proje sonuçlarının paylaşıldığı etkinlikte aynı zamanda AB Başkanlığı moderatörlüğünde “Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesine Yönelik Öncelik Alanları ve Sürdürülebilirlik Önerileri” konulu bir panel de gerçekleştirildi.

Kapanış konuşmalarının ardından gerçekleşen resepsiyon sonrası konuklar AB İletişim Stratejisi kapsamında Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) işbirliğinde düzenlenen Avrupa Günü Konserine katıldı.

Bu Dönem Neler Yaptık?

Temel Haklara ve Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Afet Yönetimi Alanında Çalıştık!

Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi 2023 yılında meydana gelen depremlerin ardından, “Temel Haklara ve Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Afet Yönetimi ve Afet Risk Azaltma” konusunda faaliyetler yürütülmesi amacıyla uzatıldı.

26 Ocak 2024 tarihinde proje paydaşlarıyla araya gelindi ve uzatma dönemi faaliyetlerine ilişkin yoğun bir takvim belirlendi. 

4 aylık dönemde önemli iş birlikleri ve kazanımlar sağlandı.

Odak Grup Toplantıları

Afet risk azaltma yaklaşım ve faaliyetlerini, temel haklar perspektifinden ele alan ulusal ve uluslararası düzeydeki politika ve stratejilerin belirlenmesine yönelik, 8 ve 23 Şubat tarihlerinde iki ayrı odak grup toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantılar sayesinde, temel haklar alanındaki paydaşlarımıza ek olarak AFAD ve Kızılay gibi başat kurumlarımızın, uluslararası kuruluşların ve sivil toplumun afetlere ilişkin tecrübe ve bilgisinden yararlanıldı. 

Katılımcılarımız tarafından ifade edilen hususlar bir haritalama çalışmasına yansıtıldı.

Temel Haklara ve Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Afet Yönetimi Rehberi ve Kontrol Listesi

“Temel Haklara ve Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Afet Yönetimi Rehberi ve Kontrol Listesi” uluslararası insani yardım standartları, ulusal stratejiler ve eylem planlarının incelenmesinin yanı sıra proje kapsamında gerçekleştirilen odak grup toplantılarında afet ve acil durum aktörleri tarafından dile getirilen geri bildirimler dikkate alınarak oluşturuldu.

Rehber’in ilk bölümünde, temel prensipler, politika ve strateji seviyesinde ve afet yönetiminde kesişim alanlarında öne çıkan hususlara dikkat çekildi. 

İkinci bölümünde ise afet yönetiminin her aşamasına kadın, çocuk, yaşlı ve engelli hakları perspektifinin entegre edilmesine yönelik faaliyetlere yer verildi.  

Rehberin kontrol listelerinde ise kırılgan gruplar açısından tüm çalışma alanları için anahtar faaliyetlere yönelik doğrulama sorularını içeren geniş bir liste sunularak kullanıcı dostu bir yaklaşım benimsendi.

Temel Haklara ve Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Afet Yönetimi Eğitimleri

“Temel Haklara ve Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Afet Yönetimi” kapsamındaki eğitimler 25-26 Nisan, 2-3 Mayıs ve 7-8 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi.

Eğitimlere farklı illerden Kaymakam, Vali Yardımcıları, AFAD taşra teşkilatı yetkilileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı yetkilileri, ilgili kamu kurumlarından, belediyelerden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılım sağladı.

Eğitimlerde insan hakları temelli afet risk azaltma yaklaşımları ile uluslararası çerçeve ve standartlar hakkında bilgi verilerek kırılgan gruplar perspektifinden afet risk azaltma çalışmaları ve toplumsal dayanıklılığın artırılmasında temel hak ve hizmetlerin devamlılığının önemi vurgulandı.

Temel Haklara ve Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Afet Yönetimi Farkındalık Semineri

Temel Haklar Sektörünün paydaşları, 29-30 Nisan 2024 tarihlerinde düzenlenen Temel Haklara ve Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Afet Yönetimi Farkındalık Seminerinde buluştu.

17 kurumdan 133 kişinin katıldığı Seminerde, BM Afet Riskini Azaltma Ofisi, Avrupa Komisyonu Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu temsilcileri, Uluslararası Afet Riski Azaltma Çerçevesi, Sendai Çerçevesi, Paydaşların Afet Riski Azaltma Süreçlerine Katılımı, Afete Dayanıklılık Hedefleri ile Kapsayıcılık İlkeleri ve Savunmasız Grupların Haklarının Korunması-Ülke Deneyimleri konularında sunum gerçekleştirdi. Ayrıca “Hassasiyetleri Anlama ve En Fazla Risk Altında Olanları Dahil Etme, Türkiye Örneği” konulu panel düzenlendi.

IPA Temel Haklar Çalışma Ziyareti

4-7 Mart 2024 tarihleri arasında Belçika çalışma ziyareti gerçekleştirildi. Ziyarette 6 kurumda 15 temsilci yer aldı.

Çalışma ziyaretinin ilk gününde, Birleşmiş Milletler Afet Riski Azaltma Ofisi ve Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi, ikinci gününde ise Avrupa Komisyonu Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Genel Müdürlüğü ve Kızılhaç AB Ofisi ziyaret edildi. 

Görüşmelerde temel haklar ve kadın erkek eşitliğine duyarlı, afet yönetimi ve afet risk azaltımı konularında görüş alışverişinde bulunularak işbirliği olanakları ele alındı.

Strateji ve Eylem Planları ile Temel Haklar Konusunda Çalıştaylar Gerçekleştirildi

Temel Haklar Alanında Strateji ve Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Çalıştayı 27-29 Şubat tarihleri arasında, temel haklar alanında çalışan kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşti.

Projemiz kapsamında hazırlanan Strateji Geliştirme Araç Setinin tanıtıldığı ve uygulamalı çalışmalara yer verilen çalıştayda, sektörde faaliyet gösteren, BM Kadın Birimi (UN Women Türkiye), Avrupa Konseyi, BM Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF) gibi uluslararası kuruluşların temsilcileri temel haklara ilişkin strateji geliştirme konusunda deneyimlerini paylaştı. 

Strateji ve Eylem Belgelerinin Temel Haklara Duyarlı Şekilde Hazırlanmasına İlişkin Çalıştay ise 1 Mart tarihinde temel haklar dışındaki sektörlerden kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleşti. Çalıştayda temel hakların yatay bir alan olarak farklı sektörel strateji ve eylem planlarında dikkate alınması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Uluslararası Kuruluşlar ile Çevrimiçi Toplantılar Düzenlendi

Projemiz kapsamında 25 Ocak tarihinde AB Temel Haklar Ajansı (FRA), 31 Ocak tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi ve 19 Şubat tarihinde Avrupa Konseyi ile çevrimiçi toplantılar yapıldı.

Toplantılarda uluslararası kuruluşlar tarafından çalışma alanlarına giren konularda bilgi paylaşımında bulunuldu ve ülkemiz ile işbirliği olanakları ele alındı.

Kamu kurumlarımızın yoğun ilgi gösterdiği toplantılara 228 kişi katılım sağladı.

IPA Temel Haklardan Haberler

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonunun 68. Oturumu kapsamında “Kapsayıcı ve Eşitlikçi Bir Topluma Yönelik Dönüştürücü Bir Yaklaşım Olarak Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme” Konulu Yan Etkinlik Düzenlendi

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonunun 68. Oturumu kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Arnavutluk ve BM Kadın Birimi ile ortaklaşa “Kapsayıcı ve Eşitlikçi Bir Topluma Yönelik Dönüştürücü Bir Yaklaşım Olarak Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme” konulu yan etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte IPA Temel Haklar Alt Alanı kapsamında uygulanmakta olan “Türkiye’de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi” kapsamında hem merkezi hem de yerel düzeyde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilirken Arnavutluk yetkilileri de kendi uygulamaları hakkında paylaşımda bulundu.

Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Strateji Belgesi ve Eylem Planı Hazırlandı

Türkiye’de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi” kapsamında hazırlanan Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2024 yılı Danışma Kurulu toplantısında tanıtıldı.

2024-2028 yılları içerisinde uygulanacak olan Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Strateji Belgesi ve Eylem Planında tanımlama, planlama-bütçeleme-uygulama ve izleme-denetim aşamalarına ilişkin 16 strateji ve 56 eylem yer alıyor.

Depremin Yaralarını Sarmaya Yönelik Hazırlıklarımız Devam Ediyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, UNICEF ve UN Women ile işbirliği içinde, depremden etkilenen kadın ve çocuklara yönelik hazırladığımız projelerin hazırlığında sona yaklaşıldı.

Toplam 28,5 milyon Avroya sahip iki projenin sözleşme belgeleri ihale makamlarına sunuldu ve imzalanmalarına yönelik hazırlıklara devam ediliyor.

Projelerde, kadın sığınma evlerinin yeniden inşası, güçlendirilmesi, tadilatı; çocuklar için sosyal hizmet altyapısının oluşturulması ve adli yardım için mobil ekiplerin kurulması gibi faaliyetler planlanıyor.

Anayasa Mahkemesi Temel Haklara İlişkin Farkındalık Yaratmaya Devam Ediyor

“Anayasa Mahkemesinin İnsan Hakları Alanındaki Kararlarının Etkili Uygulanmasının Desteklenmesi” projesi faaliyetleri yoğun şekilde devam ediyor.

Barolara yönelik düzenlenen Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru usulü eğitimleri kapsamında; Muş Barosunda (1-2 Mart), Aksaray Barosunda (8-9 Mart), Ankara Barosunda (15-16 Mart), Adana Barosunda (19-20 Nisan), İzmir Barosunda (3-4 Mayıs) ve Sinop Barosunda (3-4 Mayıs) eğitimler gerçekleştirildi.

Proje kapsamında ayrıca, 6-7 Şubat 2024 tarihlerinde Ankara’da Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı, 21-24 Şubat 2024 tarihlerinde, Adil Yargılanma Hakkı üzerine Eğitici Eğitimi,  22 Şubat 2024 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Semineri düzenlendi.

Yuvarlak Masa toplantılarına 29 Mart 2024 tarihinde Ankara’da düzenlenen toplantıyla devam edildi.

Barolarımız Çocuk Hakları Alanındaki Çalışmalarına Devam Ediyor

Temel Haklar Sektörü 2020 yılı Programlaması altında finanse edilen, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Acil Yardım Fonu işbirliğinde yürütülmekte olan, Çocuk Haklarının Geliştirilmesi, Korunması ve İzlenmesi Konusunda Avukatların ve Baroların Kapasitelerinin Güçlendirilmesi (ÇABA) Projesi faaliyetleri devam ediyor. 

19-20 Nisan 2024 tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilen “Afet Döneminde Kırılgan Grupların Adalete Erişimi Sempozyumu” kapsamında gerçekleştirilen panellerde, adli yardımda karşılaşılan sorunlar, adalete erişim mekanizmalarının güçlendirilmesi, kırılgan gruplara yönelik psiko-sosyal destek, çocuk koruma mekanizmaları, çocuk istismarının engellenmesi ve 2023 yılında yaşanılan depremlerin ardından alanda edinilen tecrübelere ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu.

AB, Kadına Karşı ve Aile İçi Şiddetle Mücadeleye ilişkin Direktifi Kabul Etti

Kadına karşı ve aile içi şiddetle mücadeleye yönelik önlemleri içeren ve bu suçların mağdurlarının korunması için standartlar getiren Direktif, konuya ilişkin AB’deki ilk müstakil düzenleme olma özelliğini taşıyor.

Direktif ile kadın sünneti, zorla evlilikler, mahrem görüntülerin rıza dışı paylaşılması, siber ısrarlı takip, siber taciz ve nefret ile şiddete siber teşvik fiillerinin suç olarak tanımlanması ve bunların bir yıldan beş yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

Direktifte ayrıca, mağdurlara sağlanması gereken yardım ve koruma önlemleriyle ilgili detaylı kurallar ile ağırlaştırıcı koşullara da yer veriliyor.

AB üyesi ülkelerin ulusal mevzuatlarını direktiflerin hükümleri ile uyumlaştırmaları için 3 yıl süreleri bulunuyor.

Avrupa Komisyonu, Çocuk Koruma Sistemlerinin Güçlendirilmesi Hakkında Tavsiye Kararı Yayımladı

AB Çocuk Hakları Stratejisinde yer alan bir taahhüt kapsamında, entegre çocuk koruma sistemlerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi hakkında kabul edilen Tavsiye Kararı ile üye ülkelere çocuk koruma sistemlerini güçlendirme konusunda destek sağlanması hedefleniyor.

Tavsiye Kararı, entegre çocuk koruma sistemlerine yönelik genel bir çerçeve tesis edilmesi, üye ülkelerin sistemlerinin çocukları her tür şiddetten korumaya yönelik olarak desteklenmesi,  çocukların çevrimiçi ve çevrimdışındaki güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması ve üye ülkelerin üçüncü ülkelerle ilişkilerinde çocukların korunmasına yönelik bütüncül bir yaklaşım kabul edilmesi gibi unsurları içeriyor.

Avrupa Birliği, Eşitlik Birimlerinin Güçlendirilmesine İlişkin İki Yeni Direktif Kabul Edildiğini Duyurdu

7 Mayıs 2024 tarihinde onaylanan Direktifler, AB genelinde eşitlik birimleri için asgari standartlar getiren ilk bağlayıcı düzenlemeler olma özelliği taşıyor.

Düzenledikleri alanlar farklılaşmakla birlikte getirdiği asgari standartlar benzer olan söz konusu iki yeni direktif, eşit muameleyi teşvik etmek, ayrımcılıkla mücadele etmek ve mağdurlara destek sağlamakla görevli eşitlik birimlerine yönelik AB genelinde asgari gereklilikleri ortaya koyuyor.

Bahse konu düzenlemelerin AB Resmi Gazetesinde yayımlanmasının ardından, AB üyesi ülkelerin ulusal mevzuatlarını direktiflerin hükümleri ile uyumlaştırmaları için 2 yıl süreleri bulunuyor.

Avrupa Medya Özgürlüğü Yasası, AB Resmi Gazetesinde Yayımlandı

Avrupa Medya Özgürlüğü Yasası, AB’nin medya bağımsızlığı ve çoğulculuğunu koruma amacıyla çıkardığı ilk düzenleme niteliğinde olup, editoryal kararlara yönelik siyasi müdahalede bulunulması ve gazetecilerin gözetlenmesine karşı güvenceler getiriyor.

Yasa, iç pazarın düzgün işleyişini sağlamak adına medya hizmetleri için ortak kurallar içeriyor ve Tüzük kapsamındaki düzenlemelerin uygulamasını izlemek amacıyla “Avrupa Medya Hizmetleri Kurulu” (European Board for Media Services) kuruluyor.

AB Konseyi, AB’nin BM İnsan Hakları Forumundaki Önceliklerine İlişkin Sonuçları Onayladığını Duyurdu

22 Ocak 2024 tarihinde AB Konseyi tarafından yayımlanan açıklamada,  AB’nin insan haklarına, çok taraflılığa ve uluslararası ceza adaleti sistemine olan bağlılığının, şu anki endişe verici uluslararası ortamda yeniden teyit edildiği vurgulanıyor.

Açıklamada AB’nin, insan haklarının durumunu küresel olarak izlemeyi sürdürmeye hazır olduğu,  tüm ülkeleri, demokratik kurumların uygun işleyişini sağlamaya, yolsuzlukla mücadele etmeye, din ve inanç özgürlüğü ile ifade ve düşünce özgürlüğünü desteklemeye çağırdığı vurgulanarak, 2020-2025 AB Irkçılıkla Mücadele Eylem Planı temelinde AB’nin her türlü ayrımcılıkla mücadele etmeye ve ırkçılığı ortadan kaldırmaya çabalamaya devam edeceği belirtiliyor.

LinkedIn
Instagram
YouTube
Başlık

© 2022 IPA TEMEL HAKLAR, Tüm hakları saklıdır.

Internet Sitemiz:
ipatemelhaklar.ab.gov.tr

E-Posta adresimiz:
bultenipatemelhaklar@ab.gov.tr

Bu e-postaları alma şeklini değiştirmek mi istiyorsunuz?
Ayarlarınızı değiştirebilir veya listeden çıkabilirsiniz.