Eğitimler Devam Edecek!

Projemizin Kapasite Geliştirme Bileşeni çerçevesinde, 10 tematik alan kapsamında AB müktesebatı ve bu alanlarda somut proje tasarımına ilişkin eğitim faaliyetlerimiz, 2023 yılında da hız kesmeden devam edecek.

Önümüzdeki eğitim konuları:

  • İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesi
  • Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü
  • Engelli Hakları
  • İnsan Haklarının Kurumsallaşması
  • Dijital Çağda Kişisel Veriler Dahil Temel Hakların Korunması
  • Yatay Konular