IPA Temel Haklar Projeleri

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı İçin Bağımsız Bir Polis Şikâyet Komisyonu ve Şikâyet Sistemi Kurulması

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Projenin genel amacı, kolluk kuvvetlerinin insan haklarına uygun demokratik ilkeler çerçevesinde hesap verebilir, etkin ve etkili bir şekilde çalışmasının temin edilmesi ve kolluk kuvvetlerine yönelik güvenin arttırılmasıdır.  Projenin özel amacı ise, kolluk kuvvetlerinin yeni bağımsız şikayet sistemine ilişkin temel mevzuatın uygulanmasının desteklenmesi ve sistemin işlevsel hale gelmesidir.

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

  • Vatandaş dostu yeni bir şikayet sisteminin kurulması ve işlevsel hale getirilmesi
  • Yeni bir ulusal kayıt ve vaka işleme sisteminin kurulması
  • Şikayet sisteminin iş planı ve stratejik plan taslaklarının hazırlanması
  • Paydaşların tanımlanması ve kamu bilgi stratejisinin hazırlanması ve uygulanması

Proje kapsamında, 6713 Sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun ile Uygulama Yönetmeliğinin hayata geçirilmesine destek sağlanmıştır. Söz konusu Yönetmeliğin 7 Ağustos 2019 tarihinde kabul edilmesiyle, Kolluk Gözetim Komisyonu işlevsel hale gelmiş ve ilk toplantısını 20 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Komisyonla beraber, kolluk kuvvetlerine ilişkin tüm ihbar ve şikâyetlerin iletilebileceği merkezi bir sistem de kurulmuştur (kollukgozetim.gov.tr). Sistemin etkin işleyişini temin etmek üzere, ülke genelinde 1007 adet Kolluk Şikâyet Bürosu hizmet vermeye başlamıştır.