Engelli Hakları Tematik Toplantısı

IPA Temel Haklar paydaşları arasında işbirliğinin geliştirilmesini sağlayacak ve diyalog sürecine katkı sunacak olan tematik toplatılara Engelli Hakları Tematik Toplantısı ile devam edildi.

Toplantıda kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar ve ilgili STK’larla birlikte bu alandaki güncel gelişmeler ve engelli haklarını daha etkin korumak ve geliştirmek amacıyla önümüzdeki dönemde IPA Temel Haklar önceliğinde geliştirilebilecek proje fikirleri yanında, kurumlararası işbirliği fırsatları ve kurumsal kapasite ihtiyaçları tartışıldı.