Haritalama Çalışması Birinci Odak Grup Toplantısı

Afetlere hazırlık, afetlerin yönetimi ve afet sonrası rehabilitasyon çalışmalarına katkı sunmasını hedefiyle, temel haklara ve kadın-erkek eşitliğine duyarlı afet yönetimi konusunda yürütülecek faaliyetlerden olan Haritalama Çalışmasının Birinci Odak Grup Toplantısı 8 Şubat 2024 tarihinde STK’lar, uluslararası kuruluşlar ve kamu kurumlarından temsilcilerin katılımıyla düzenlendi.

Toplantıda, afet risklerinin azaltılma yaklaşım ve faaliyetlerini, temel haklar perspektifinden ele alan ulusal ve uluslararası düzeydeki politika ve stratejilerin belirlenmesine yönelik devam eden Haritalama Çalışması ele alındı ve paydaş kurumlarımızın katkıları alındı.