IPA Temel Haklar Projeleri

İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Projenin amacı Kamu Denetçiliği Kurumu’nun insan haklarının korunması ve geliştirilmesindeki rolünün güçlendirilmesidir.

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

  • Eğitimler, çalışma ziyaretleri ve görevlendirmeleri kapsayan uluslararası işbirliği yoluyla en iyi uygulamalar ve deneyimler konusunda Kamu Denetçiliği Kurumu personelinin bilgi ve tecrübelerinin arttırılması
  • Kamu Denetçiliği Kurumu’nun görev ve yetkileri hakkında hem kamu kurumları arasında hem de kamuoyunda geniş bir farkındalığın sağlanması

Proje kapsamında, kurum personelinin yetkinliğinin artırılması ve kurum hakkında kamuoyu farkındalığının artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülmektedir. Proje başlamasıyla birlikte, kamuoyunun Kamu Denetçiliği Kurumuna olan ilgisi artmış, başvuru sayısı yıllık 5 binden, 15 bin seviyesine yükselmiştir.

Projeyle birlikte kurumun etkinliği de önemli ölçüde artmış, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından verilen tavsiyelere idarenin uyum oranı, 2014’de %32 iken, 2022 yılı itibariyle %80’e ulaşmıştır.