IPA Temel Haklar Projeleri

Jandarma Genel Komutanlığı Bünyesindeki Kadın ve Çocuk Kısım Amirliklerinin Kapasitelerinin Artırılması

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Projenin amacı, aile içi şiddet dahil olmak üzere kadın ve çocuklara yönelik şiddetin engellenmesi ve bununla mücadele edilmesinde etkinlik ve verimliliği yükseltmeyi teminen Jandarma Genel Komutanlığı (JGK)’nın Kadın ve Çocuk Kısım Amirliklerinin kapasitesinin güçlendirilmesidir. Proje, kadının her türlü şiddete karşı korunması, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi, kovuşturulması ve ortadan kaldırılmasına ilişkin ülke çapındaki çabalara katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

  • JGK’nın kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetle mücadelede etkinliği artırılması
  • Vakalara daha hızlı müdahale etmek ve soruşturma aşamalarında ikincil örselenme gibi sorunları gidermek adına JGK’nın kadın çocuk kısım amirliklerinin fiziki altyapılarının geliştirilmesi ve araç tahsisi sağlanması
  • JGK’nın idari ve personel kapasitesinin geliştirilmesi
  • Kadın ve çocuk mağdurlar için “Savunuculuk ve İletişim Stratejisi” hazırlanması ve JGK personelinin Savunuculuk ve İletişim Stratejisi konusunda eğitilmesi
  • Savunuculuk ve İletişim Stratejisi’nin yaygınlaştırılarak farkındalığın arttırılması

Projeyle JGK’nın aile içi şiddet vakalarına müdahale kapasitesi güçlendirilmiştir. 1400’ün üzerinde Jandarma personeline, proje kapsamında eğitim verilmiş, Jandarma Genel Komutanlığının iç eğitim faaliyetleriyle eğitilen personel sayısı 4748’e çıkarılmıştır. Kadına karşı şiddet konusunda yürütülen farkındalık faaliyetleriyle 18 bin vatandaşa doğrudan ulaşılmıştır. JGK personeli için Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Savunuculuk ve İletişim Stratejisi hazırlanmış ve uygulamaya geçilmiştir. Proje süresince ve sonrasında JGK tarafından müdahale edilen kadına karşı şiddet vakası 15 bin seviyesinden 48 bine yükselmiş, ulaşılan mağdur sayısı da 50 binin üstüne çıkmıştır.

Projenin tedarik bileşeni kapsamında da 81 ildeki Kadın ve Çocuk Kısım Amirliklerine araç desteği sağlanmış, amirliklerin kadın ve çocuk dostu şekilde tefrişatı yapılmıştır.