IPA Temel Haklar Projeleri

Kalabalık Kontrolüne İlişkin Mülki İdare Amirlerinin ve Etkili Soruşturmaya İlişkin Mülkiye Müfettişlerinin Kapasitelerinin Artırılması

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Projenin amacı, kalabalık kontrolüne ilişkin kritik görev, yetki ve sorumluluk sahibi olan mülki idare amirlerinin ve  etkili soruşturmaya ilişkin mülkiye müfettişlerinin kapasitelerinin arttırılması yoluyla söz konusu alanda Türkiye’deki uygulamaların AB’deki uygulamalara yakınlaşmasını sağlamaktır.

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

  • Kalabalık kontrolünün ve etkili soruşturmanın temel bileşenlerinin belirlenmesi ve prosedürel rehberlerin hazırlanması
  • AB’deki iyi uygulamalarla uyumlu olarak kalabalık kontrolü ve etkili soruşturma konusunda uygulamada etkinliğin sağlanması

Proje kapsamında, mülkiye müfettişleri, mülki idare amirleri ve kolluk mensuplarının kalabalık kontrolü ve buna ilişkin soruşturma yetkinliklerini geliştirmek üzere eğitimler verilmiştir. Proje boyunca 800 mülki idare amiri ve 400 kolluk görevlisi kalabalık kontrolü konusunda eğitim almıştır. 100 mülkiye müfettişi ise kalabalık kontrolüne ilişkin etkili soruşturma konusunda eğitim görmüştür. Eğiticilerin eğitiminin yanı sıra, mülki idare amirleri için “Kalabalık Kontrolü Rehberi”, mülkiye müfettişleri için ise “Kalabalık Kontrolüne İlişkin Etkili Soruşturma Rehberi” hazırlanmıştır.

Proje kapsamında hazırlanmış olan rehberler, mülki idare amirleri ve mülkiye müfettişlerinin eğitim programlarına dahil edilmiştir. Bu kapsamda düzenlenmekte olan seminerler aracılığıyla her yıl yüzden fazla kişi kalabalık kontrolü konusunda eğitilmektedir.

Projede ayrıca, ülkemizin kalabalık kontrolü konusundaki mevzuatı AB standartları açısından gözden geçirilmiştir.