Kişisel Verilerin Korunması Çalıştayı

Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, 16 Haziran 2023 tarihinde Kişisel Verilerin Korunması Çalıştayı Europol Veri Koruma Birimi Başkanı Daniel Drewer tarafından gerçekleştirildi. Eğitime kolluk kuvvetleri ve yargı mensupları katıldı.

Çalıştayda kolluk kuvvetleri ve yargı mensupları tarafından kişisel verilerin işlenmesinde takip edilecek usuller, kişisel verilerin korunmasına yönelik alınabilecek teknik ve idari önlemler, kolluk ve yargıda çalışan veri koruma görevlilerinin rolü başlıklarında bilgi verildi.