İzleme

Temel Haklar Alt Alanı Sektörel İzleme Komitesi

Temel Haklar Alt Alanı Sektörel İzleme Komitesi, sektör düzeyindeki stratejik izlemeyi gerçekleştirmek amacıyla kurgulanan ve sektör performansını ile sektördeki mali yardımın etkisini izlemek için temel araçlardan biridir.

Temel Haklar Alt Alanındaki projelerin uygulanmasının etkililiği, verimliliği, kalitesi, tutarlılığı, eşgüdümü ve uygunluğu ile uygulama ve ilerleme ile ilgili temel konuları gözden geçirmek üzere yılda iki defa toplanmaktadır.

Temel Haklar Alt Alanı Sektör İzleme Komitesi toplantıları, IPA II Çerçeve Anlaşma 53. maddesinde belirtilen ilgili prosedür ve kurallar çerçevesinde düzenlenmektedir. Bu bağlamda, ilgili Sektör İzleme Komitesi toplantıları, Lider Kurum olarak Başkanlığımızın Siyasi İşler Daire Başkanlığı ile AB Türkiye Delegasyonu eş başkanlığında gerçekleştirilmektedir. Sözkonusu Komitenin üyeleri arasında Merkezi Finans ve İhale Birimi, Ulusal IPA Koordinatörü, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ve faydalanıcı kurumların temsilcileri yer almaktadır.

AB Başkanlığı’nın Siyasi İşler Daire Başkanlığı Lider Kurum olarak ilgili Sektör İzleme Komitesinin sekretarya görevini de yürütmektedir.

IPA II dönemi Temel Haklar Alt Alanı Sektör İzleme Komitesi toplantıları aşağıda sıralanmaktadır:

Sektör İzleme Komitesi Toplantıları:

1. Toplantı: 11 Ekim 2016
2. Toplantı: 6 Haziran 2017
3. Toplantı: 1 Kasım 2017
4. Toplantı: 30 Mayıs 2018
5. Toplantı: 22 Ekim 2018
6. Toplantı: 20 Mayıs 2019
7. Toplantı: 15 Ekim 2019
8. Toplantı: 9 Ekim 2020
9. Toplantı: 13 Kasım 2020
10. Toplantı 25 Mayıs 2021
11. Toplantı 12 Kasım 2021
12. Toplantı 24 Mayıs 2022
13. Toplantı 29 Kasım 2022