Sektör Koordinasyon Toplantıları

22 Aralık 2020 tarihli Sektör Koordinasyon Toplantısı

IPA II Dönemi (2014-2020) Temel Haklar Alt Alanı Sektör Koordinasyon Toplantısı 22 Aralık 2020 tarihinde çevrimiçi olarak göstergeler odaklı bir gündemle gerçekleştirilmiştir.

AB Başkanlığı Siyasi İşler Daire Başkanı Çağrı Çakır başkanlığında yapılan  toplantıda alt alan kapsamında proje yürüten kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla sektöre ilişkin göstergeler, projelerin temel çıktıları ve izleme faaliyetleri ele alınmıştır.

6 Mart 2020 tarihli Sektör Koordinasyon Toplantısı

Temel Haklar Alt Alanı Sektör Koordinasyon Toplantısı 6 Mart 2020 tarihinde, faydalanıcı tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla IPA III hazırlıkları gündemiyle gerçekleştirilmiştir.

AB Başkanlığı Siyasi İşler Daire Başkanı Çağrı Çakır başkanlığında yapılan toplantıda IPA III döneminde sunulması planlanan projeler ve yeni dönem hazırlıkları ele alınmıştır.

19 Eylül 2019 tarihli Sektör Koordinasyon Toplantısı

Temel Haklar Alt Alanı Sektör Koordinasyon Toplantısı 19 Eylül 2019 tarihinde, faydalanıcı tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla IPA II döneminin değerlendirilmesi ve IPA III dönemine hazırlık gündemiyle gerçekleştirilmiştir.

AB Başkanlığı Siyasi İşler Daire Başkanı Çağrı Çakır başkanlığında yapılan toplantıda alt alan kapsamında proje yürüten kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla, IPA II döneminde elde edilen kazanımlar ele alınmış, ayrıca IPA III döneminin yeniliklerine ilişkin bilgi verilerek proje tekliflerinin hazırlanması süreci başlatılmıştır.