IPA Temel Haklar Projeleri

Çocuk Haklarının Geliştirilmesi, Korunması ve İzlenmesi Konusunda Avukatların ve Baroların Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Projenin amacı, Türkiye’de çocuk haklarının uluslararası standartlara uygun olarak teşvik edilmesi ve korunmasına katkıda bulunmak, Baroların ve avukatların çocuk hakları konusunda kapasitesinin geliştirilmektir.

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

  • Avukatların, çocuk haklarının teşvik edilmesi ile yasal ve idari işlemler sırasında çocuğa duyarlı prosedürlerin uygulanması konusundaki mesleki kapasite ve becerilerinin güçlendirilmesi
  • Türkiye Barolar Birliği’nin ve Baroların çocuk hakları ihlallerine müdahale etme, denetleme, izleme ve raporlama konusundaki kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi
  • Çocukların, hak ihlallerine karşı hukuk yollarına erişim haklarını iyileştirmek için bilgi seviyesinin ve koordinasyon programlarının artırılması