Tematik Toplantılara Kadın Haklarıyla Başladık

IPA Temel Haklar Sektör Koordinasyon Platformu’nun temel unsurlarından olan tematik toplantılar serisine, Kadın Hakları Tematik Toplantısı ile 13 Ocak 2023 tarihinde başladık.

Toplantıda kamu kurumları, Avrupa Konseyi, UN Women ve UNFPA ile ilgili STK’ların temsilcileri, kadın haklarına ilişkin politikaları ve faaliyetleri, devam eden projeleri ve kadın haklarını daha etkin korumak ve geliştirmek amacıyla önümüzdeki dönemde IPA Temel Haklar önceliğinde geliştirilebilecek proje fikirleri ile işbirliği olanaklarını ele aldı.

Tematik toplantılar, temel hakların farklı alanlarında diyalog sürecine katkı sağlarken, IPA Temel Haklar paydaşları arasında işbirliğini ve iletişimi güçlendirmek için önemli bir fırsat sunuyor.

Toplantılarda katılımcılar ele alınan temada yürütülen faaliyetler ve projelere ilişkin bilgi paylaşımında bulunurken; işbirliği fırsatlarını ve kurumsal kapasite ihtiyaçlarını birlikte tartışma imkanı buluyor. Böylelikle ilgili alanda etkin bir koordinasyon, etkili bir iletişim ve tamamlayıcılığın sağlanması hedefliyor.