Temel Haklar Sektör Koordinasyon Platformu Danışma Kurulu Toplantısı 10 Ekim 2023

IPA Temel Haklar Sektör Koordinasyon Platformu Danışma Kurulu Toplantısı 10 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu yetkililerinin yanısıra, temel haklar alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlardan Avrupa Konseyi’nin Ankara Ofisi, UNICEF, BM Kalkınma Programı, BM Kadın Birimi’nin Türkiye Ofisi,  BM Nüfus Fonu yetkilileri ile AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri katılım sağladı.

Temel Haklar Sektör Koordinasyon Platformu çalışmaları ve önümüzdeki yıllarda proje geliştirilebilecek öncelikli alanların ele alındığı Danışma Kurulu Toplantılarının, platform faaliyetlerine yol gösterici önemiyle, koordinasyon çalışmalarını daha etkin kılması hedefleniyor.