Temel Haklar Sektör Koordinasyon Platformu Toplantısı 30 Ekim 2023

IPA Temel Haklar Sektör Koordinasyon Platformu Toplantısı 30 Ekim 2023 tarihinde paydaş kurumlardan temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Siyasi İşler Daire Başkanı Sayın Çağrı Çakır’ın açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda sektör koordinasyon platformu faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Devamında sırasıyla, Adalet ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerince temel haklar alanında uygulanmakta olan strateji ve eylem planları hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

Toplantıda tüm paydaşlarla, önümüzdeki döneme ilişkin temel hak ve özgürlüklere ilişkin öncelikler ve projeler ele alındı.