Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi’nin III. Yönlendirme Komitesi Toplantısı

Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi’nin III. Yönlendirme Komitesi Toplantısı, 24 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

AB Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, proje paydaşlarının ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Ekim 2022 – Mart 2023 döneminde proje kapsamında gerçekleştirilen aktivitelerin yanısıra önümüzdeki altı aylık uygulama süreci hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.