Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü Tematik Eğitimi

Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü Tematik Eğitimi’nin 1. Aşaması, temel haklar alanında görev yapan kamu kurumlarının katılımıyla 6-7 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi.

Avukat Tuğçe Duygu Köksal’ın verdiği eğitimde, toplanma ve örgütlenme özgürlüğüyle ilgili AB müktesebatı ve AB üye ülkelerindeki iyi uygulamalar ele alındı. Eğitimde ilgili AB strateji ve politika belgelerinin yanısıra, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların bu alandaki çalışmaları hakkında bilgi verildi