IPA Temel Haklar Projeleri

Türkiye’de Çocuk Haklarının Desteklenmesi

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Projenin amacı, çocuk bakım hizmetleri standartlarının geliştirilmesinde ve çocuk işçiliğiyle mücadelede, çocukların yararına bütüncül ve hak temelli politikalar uygulanması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) desteklenmesidir.

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çocukların korunmasına yönelik koordinasyon kapasitesinin ve kamuoyunda konuya ilişkin farkındalığın artırılması
  • Çocuk hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının savunuculuk kapasitelerinin güçlendirilmesi
  • Erken evliliklerin önlenmesine ilişkin kamuoyunda ve ilgili kamu kurumlarında farkındalığın artırılması, risk altında bulunan çocuklarının belirlenmesi ve çocuk bakım hizmetlerine yönlendirilmesinde iyileşme sağlanması
  • Çocuk bakım hizmetlerinin standartlarının, kalitesinin ve erişilebilirliğinin yükseltilmesi
  • Çocuk işçiliğinin önlenmesi ve izlenmesi konusunda kurumsal kapasitenin artırılması
  • Hassas durumdaki çocukların (çocuk işçiliği, çocuk sömürüsü, fiziksel ve cinsel istismar, erken evlilik durumlarına maruz kalmış ve sokakta yaşayan çocuklar) zamanlıca tespit edilmesi için yeni araçların geliştirilmesi ve bu durumdaki çocuklara yönelik tedavi ve rehabilitasyon kapasitesinin artırılması

Proje kapsamında, çocuk bakım hizmetlerinin standartlarının yükseltilmesi, çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda kapasite desteği sağlanması, erken evliliklerle mücadele konusunda kamuoyu farkındalığının artırılması ve sivil toplumun çocuk hakları konusundaki kapasitesinin desteklenmesine yönelik faaliyetler yürütülmektedir.