Yatay Konular Tematik Eğitimi 6 – 8 Haziran 2023

IPA Temel Haklar projesi kapasite güçlendirme çalışmaları
kapsamında tematik alanlarındaki eğitimlerden “Yatay Konular
Tematik Eğitimi” 6-7-8 Haziran tarihlerinde paydaş kurumların
katılımıyla 5 oturum halinde gerçekleştirildi.

Eğitimde, çevre ve iklim değişikliği, iş dünyası ve insan hakları,
sivil toplum ve hak temelli yaklaşım, temel haklar bağlamında
afet risk azaltımı, cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesi
konuları ele alındı. Bu konulara ilişkin AB müktesebatı ve ülke
uygulamaları üzerinde duruldu; ilgili AB strateji ve politika
belgeleri ile Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler gibi
uluslararası kuruluşların ilgili alanlardaki çalışmalarına yer
verildi.