Yatay Konular Tematik Toplantısı 5 Eylül 2023

IPA Temel Haklar paydaşları arasında işbirliğinin geliştirilmesini sağlayacak ve diyalog sürecine katkı sunacak olan Yatay Konular Tematik Toplantısı 5 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıya 22’si kadın, 17’si erkek olmak üzere toplam 39 kişi katıldı

Kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar ve ilgili STK’ların katılımıyla gerçekleşen toplantıda iş dünyası ve insan hakları, çevre ve iklim değişikliği ile ve afet risk yönetimi alanlarında sürdürülen faaliyetler ve güncel gelişmeleri görüşüldü; önümüzdeki dönem için proje önerileri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.