AB Temel Haklar Ajansı (FRA) ile Çevrimiçi Toplantı

AB Temel Haklar Ajansı (FRA) ile 25 Ocak 2024 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıda FRA temsilcileri tarafından, “Adalet, mağdur hakları ve adli işbirliği; Veri koruma, gizlilik ve yeni teknolojiler; Sığınma ve göç”, “İnsan hakları sistemleri ve savunucularına destek”, “Eşitlik, ayrımcılık yasağı ve ırkçılık” konu başlıklarında sunumlar yapılarak FRA’nın yetkileri ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Toplantıda, ayrıca aday ülkelerin FRA’ya gözlemci statüsünde katılmasına ilişkin hususlar ve ülkemizin FRA ile işbirliği olanakları ele alındı.

Toplantıyı, 18 kurumdan 94 katılımcı takip etti.