Temel Haklara ve Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Afet Yönetimi Toplantısı

IPA Temel Haklar Projesi paydaşları 26 Ocak 2024 tarihinde, “Temel Haklara ve Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Afet Yönetimi”  konusunda yürütülecek proje faaliyetlerini ele almak üzere bir araya geldi.

Toplantıda, paydaşlarımız tarafından bu alanda halihazırda yürütülen faaliyetler konusunda bilgi verildi. Proje faaliyetleri ile mevcut faaliyetler arasında tamamlayıcılık sağlanması hususunda görüş birliğine varıldı.

Önümüzde süreçte insan hakları ve afet yönetimi konusunda yürütülecek odak grup toplantılarının içeriği ve yöntemi de toplantıda ele alındı.