AB ve Katılım Perspektifinden Temel Haklar Eğitimi

Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi kurumsal kapasite güçlendirme çalışmaları AB ve Katılım Perspektifinden Temel Haklar Eğitimi ile başladı.

28-29 Eylül tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen eğitimde kamu kurumlarımızın temsilcilerine AB’nin yapısı, işleyişi, hukuk kaynakları, AB’de temel hakların yeri, gelişimi ve işlevleri konusunda bilgi verildi. Ayrıca Kopenhag Siyasi Kriterleri ile Yargı ve Temel Haklar Faslı (23.Fasıl) kapsamında yer alan temel konular ele alındı. Söz konusu eğitim,  projenin Kapasite Geliştirme Kilit Uzmanı Prof. Dr. Sanem Baykal tarafından verildi.