Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi’nin II. Yönlendirme Komitesi Toplantısı

Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi’nin II. Yönlendirme Komitesi Toplantısı, 27 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında, Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin yanı sıra kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle projenin ilk altı ayında gerçekleştirilen aktiviteler ele alındı. Ayrıca ikinci altı aylık uygulama süreci hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.