Ayrımcılıkla Mücadele Eğitimi

Prof. Dr. İlke Göçmen’in ilgili kamu kurumlarımızın temsilcilerine yönelik 29-30 Kasım 2022 tarihlerinde verdiği eğitimde ayrımcılıkla mücadele alanındaki AB müktesebatı, üye devletlerin iyi uygulamaları ile farklı Birlik politikaları çerçevesinde eşitlik ilkesi ele alındı.

Eğitimde, konu ile ilgili AİHM ve ABAD içtihadı, AB strateji ve politika belgeleri ve Avrupa Konseyi ile Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların çalışmaları ve belgeleri hakkında da bilgi verildi