Çocuk Hakları Eğitimi

Kıdemli Uzman Adem Arkadaş-Thibert tarafından 22-23 Kasım 2022 tarihlerinde çocuk haklarıyla ilgili görev yapan kamu kurumlarımıza yönelik Ankara’da verilen eğitimde, AB’nin çocuk hakları alanındaki kapsamlı müktesebatına ve üye devletlerdeki iyi uygulamalara dair bilgiler verildi.

Eğitimde ayrıca, çocuk hakları alanındaki AB strateji ve politika belgeleri ile Avrupa Konseyi ile Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların çalışmalarına yer verildi.