Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Kapanış Toplantısı

IPA Temel Haklar alt alanında hayata geçen bir projemizin daha başarıyla tamamlanmasının gururunu yaşıyoruz! Türkiye Barolar Birliği’nin ana faydalanıcısı olduğu; Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-Avrupa Konseyi Ortak Projesi’nin (İHEM) kapanış konferansı, 23 Haziran 2022 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Proje kapsamındaki kazanımlar:

  • 7 pilot ildeki Baroların İnsan Hakları Merkezlerinin (İHM) kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi,
  • Avukatların günlük çalışma ortamlarında Avrupa insan hakları standartlarını uygulama kapasitelerinin artırılması,
  • HELP kurslarının Türkçeye çevrilmesi ve uyarlanması,
  • Avrupa Konseyi, AİHM gibi uluslararası kuruluşlara çalışma ziyaretleri ve görevlendirmeler,
  • Eğiticilerin eğitimi, farkındalık artırma toplantıları düzenlenmesi,
  • 1000’den fazla eserin yer aldığı bir elektronik kütüphane
  • Avukatlar ve barolar arasındaki iletişimin artırılması ve etkin veri toplanması için İHMnet adı verilen bir BT aracının oluşturulması.

oluşturulması,

 • Avukatlar ve barolar arasındaki iletişimin artırılması ve etkin veri toplanması için İHMnet adı verilen bir BT aracının oluşturulması.