Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağı Nezdinde Akreditasyon Statüsü Kazandı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağı tarafından B statüsünde akredite edildi.