Çocuk Hakları Tematik Toplantısı

IPA Temel Haklar paydaşları arasında işbirliğinin geliştirilmesini sağlayacak ve diyalog sürecine katkı sunacak olan tematik toplantılara Çocuk Hakları Tematik Toplantısı ile devam edildi.

Toplantıda kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar ve ilgili STK’larla birlikte bu alanda devam eden faaliyetler ve güncel gelişmeler yanında, kurumlararası işbirliği fırsatları ve kurumsal kapasite ihtiyaçları tartışıldı ve çocuk haklarını güçlendirmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen proje fikirleri üzerine görüşüldü.