İfade ve Bilgi Edinme Özgürlüğü Tematik Toplantısı

Temel hakların farklı alanlarında diyalog sürecine katkı sağlayarak paydaşlar arasında işbirliğini ve iletişimi güçlendirmeyi hedefleyen IPA Temel Haklar tematik toplantılarının ikincisi, 27 Ocak 2023 tarihinde, kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar ve ilgili STK’lardan temsilcilerin katılımıyla “İfade ve Bilgi Edinme Özgürlüğü” başlığı altında gerçekleştirildi.

Toplantıda, ifade ve bilgi edinme özgürlüğü alanında sürdürülen faaliyetler ve güncel gelişmelere ilişkin bilgi paylaşılmasının yanında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilebilecek proje önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Böylelikle ilgili alanda kurumlar arası etkin bir koordinasyon ve etkili bir iletişim imkânı sağlandı.