“Eşit ve Adil Bir Topluma Doğru Dönüştürücü Bir Yaklaşım Olarak Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme: Uluslararası Deneyimler” Konferansı

IPA Temel Haklar altında uygulanmakta olan Türkiye’de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi kapsamında, “Eşit ve Adil Bir Topluma Doğru Dönüştürücü Bir Yaklaşım Olarak Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme: Uluslararası Deneyimler” konferansı 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Konferansta ulusal, bölgesel ve küresel boyutta kadın-erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme uygulamalarına ilişkin bilgi ve deneyimler paylaşıldı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay da konferansa konuşmacı olarak katıldı. Büyükelçi Bozay konuşmasında, ülkemizde kadın haklarının geliştirilmesi için AB ile yürütülen işbirliğinin öneminin altını çizerken, kırılgan grupların haklarının korunmasının temel haklara ilişkin önceliklerden biri olduğunu vurguladı.
Hayata geçirildiği günden bu yana bir iyi uygulama örneği olan projenin katkılarıyla Türkiye kadın-erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme yapan 23 OECD ülkesinden biri haline geldi.