Türkiye’de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi 3. Danışma Kurulu Toplantısı

Türkiye’de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi 3. Danışma Kurulu Toplantısı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş’ın Başkanlığında, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkan Vekili Sayın Tuba Vural Çokal, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Sayın Kutluhan Taşkın, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İçişleri Bölüm Başkanı Sayın Alexander Fricke ve BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Sayın Asya Varbanova’nın açılış konuşmaları 21 Şubat tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

İlgili kamu kurumlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, önceki Danışma Kurulu toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Strateji Belgesi ve Eylem Planı değerlendirmeye sunuldu. Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile kanıta dayalı politikalar oluşturmak amacıyla veri toplanması ve kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme anlayışının öncelikle kamu kurumlarına yerleştirilmesi amaçlanıyor.