Haritalama Çalışması İkinci Odak Grup Toplantısı

Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi kapsamında yürütülen Haritalama Çalışmasının ikinci odak grup toplantısı 23 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirildi.

Afet risk azaltma yaklaşım ve faaliyetlerini kırılgan gruplar perspektifinden ele alan Haritalama Çalışması, ulusal ve uluslararası düzeydeki politika ve stratejilerin belirlenmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

14 kurumdan 37 temsilci katıldığı toplantıda Haritalama Çalışmasında gözden geçirilen tüm ulusal ve uluslararası belgelerin ışığında, kırılgan gruplar özelinde yapılan değerlendirmelere odaklanıldı. Ayrıca, ilk odak grup toplantısında gündeme gelen görüş, belge ve verilerin yansımaları tartışıldı. Katılımcılar projenin bir diğer faaliyeti olan Rehber ve Kontrol listelerinin hazırlanmasıyla ilgili önerilerini sundu.