AB Müzakere ve İletişim Teknikleri Eğitimi

AB Müzakere ve İletişim Teknikleri Eğitimi 21-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Avrupa Kamu Yönetimi Enstitüsü (EIPA) tarafından verilen eğitimle katılımcılara AB karar alma mekanizmalarının çok taraflı müzakere süreçlerinde etkili tekniklerin kullanımı ve geliştirilmesi konusunda yardımcı olunması amaçlandı.

Eğitim sırasında katılımcılara, AB üye ülke çıkarlarının nasıl temsil edildiği, temel karar alma mekanizmalarının neler olduğu, resmi ve gayriresmi müzakereler arasındaki farklar ve her birine ne zaman başvurulacağı, ulusal çıkarların savunulması özelinde, müzakere stratejisi tanımlama, müzakere yetkisini uygulama ve müzakerelerde en sık kullanılan taktikler konusunda sadece metodolojik değil uygulamalı örnekler ve taktikler anlatıldı.