I. Yönlendirme Komitesi Toplantısı

Temel haklar alanında kurumsal eşgüdümü ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi’nin I. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 11 Mart 2022 tarihinde Avrupa Birliği Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya;  Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Cinsiyet Eşitliğini İzleme Derneği ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi gibi paydaşlardan 37 temsilci katıldı. Hibrit olarak düzenlenen toplantı kapsamında, projenin başlangıç dönemi ve ilk altı aylık uygulama sürecinde gerçekleştirilecek faaliyetler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.