Eğitim İhtiyaç Analizi Toplantısı

Temel haklar alanında kurumsal eşgüdümü ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, 20 Nisan Çarşamba günü ilgili tüm paydaşlarla “Eğitim İhtiyaç Analizi” toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda kurumların eğitim ihtiyaçları ve bu çerçevede yapılabilecekler ele alındı.