İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi için Teknik Destek Projesi Kapanış Toplantısı

AB Başkanlığı’nın IPA II Döneminde Lider Kurum olarak görev yaptığı Temel Haklar Alt Alanı kapsamında finanse edilen “İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi için Teknik Destek” Projesinin Kapanış Toplantısı 4 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Kamu Baş denetçisi Şeref Malkoç’un yer aldığı kapanış toplantısında, AB ile İlişkiler Genel Müdürü Elif Kurşunlu da söz konusu projenin siyasi reform sürecimize katkısını vurguladı.

Projeyle, ülkemizin AB’ye katılım sürecinde kurulan Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) kapasitesi desteklendi ve KDK’ya başvuru süreci hakkında kamuoyunun farkındalığı artırıldı.