Ulusal Roman Stratejisi İçin Etkili Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizmasının Kurulması Projesinin Kapanış Toplantısı

AB Başkanlığı’nın IPA II Döneminde Lider Kurum olarak görev yaptığı Temel Haklar Alt Alanı kapsamında uygulanmakta olan “Ulusal Roman Stratejisi İçin Etkili Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizmasının Kurulması” Projesinin Kapanış Toplantısı 2 Şubat 2023 tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye’nin AB’ye katılım sürecine katkı sağlayacak proje ile yeni Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesinin etkin bir şekilde uygulanmasını desteklemek üzere bilgi teknolojileri (BT) tabanlı bir izleme ve değerlendirme mekanizması kuruldu. Oluşturulan mekanizma sayesinde Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planlarının uygulanması yakından takip edilecek ve ilgili sistemin çıktıları, Roman vatandaşlara yönelik uygulanacak yeni politikaların kanıt temelli olarak geliştirilmesini sağlayacak.